Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.10.2018 10:49 XIII/69/2007 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu powiatu legnickiego za rok 2008
10.11.2010 10:46 XXXV/189/2010 Uchwała Nr XXXV/189/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2010 rok
10.11.2010 10:44 XXXV/188/2010 Uchwała Nr XXXV/188/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2010 r.
04.11.2010 12:52 XXXIV/187/2010 Uchwała Nr XXXIV/187/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmian budżetu powiatu legnickiego na 2010 rok
04.11.2010 12:50 XXXIV/186/2010 Uchwała Nr XXXIV/186/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Legnica
04.11.2010 12:48 XXXIV/185/2010 Uchwała Nr XXXIV/185/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Legnica
04.11.2010 12:47 XXXIV/184/2010 Uchwała Nr XXXIV/184/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów
04.11.2010 12:44 XXXIV/183/2010 Uchwała Nr XXXIV/183/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2011
24.09.2010 10:53 XXXIII/182/2010 Uchwała Nr XXXIII/182/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu legnickiego
24.09.2010 10:52 XXXIII/181/2010 Uchwała Nr XXXIII/181/2010 w sprawie zakresu i formy informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze
24.09.2010 10:51 XXXIII/180/2010 Uchwała Nr XXXIII/180/2010 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2010 rok
24.09.2010 10:50 XXXIII/179/2010 Uchwała Nr XXXIII/179/2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2010 r.
24.09.2010 10:49 XXXIII/178/2010 Uchwała Nr XXXIII/178/2010 w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Golance Dolnej
24.09.2010 10:21 XXXIII/177/2010 Uchwała Nr XXXIII/177/2010 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu legnickiego
30.06.2010 10:16 XXXII/176/2010 Uchwała Nr XXXII/176/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy
30.06.2010 10:14 XXXII/175/2010 Uchwała Nr XXXII/175/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu legnickiego
30.06.2010 10:13 XXXII/174/2010 Uchwała Nr XXXII/174/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze
30.06.2010 10:12 XXXII/173/2010 Uchwała Nr XXXII/173/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2010 rok
30.06.2010 10:11 XXXII/172/2010 Uchwała Nr XXXII/172/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Legnicy
30.06.2010 10:10 XXXII/171/2010 Uchwała Nr XXXII/171/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
30.06.2010 09:47 XXXII/170/2010 Uchwała Nr XXXII/170/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania „Programu ochrony środowiska powiatu legnickiego” za lata 2008 – 2009
29.04.2010 09:18 XXXI/169/2010 Uchwała Nr XXXI/169/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych
29.04.2010 09:14 XXXI/168/2010 Uchwała Nr XXXI/168/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Chojnowie
29.04.2010 09:10 XXXI/167/2010 Uchwała Nr XXXI/167/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Łukasza Ewangelisty w Rui
29.04.2010 09:01 XXXI/166/2010 Uchwała Nr XXXI/166/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Legnickiego
31.03.2010 11:45 XXX/165/2010 Uchwała Nr XXX/165/2010 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych w 2010 roku
31.03.2010 11:42 XXX/164/2010 Uchwała Nr XXX/164/2010 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2010 rok
31.03.2010 11:40 XXX/163/2010 Uchwała Nr XXX/163/2010 z dnia 25 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej w Legnicy oraz uchwalenia regulaminu Społecznej Straży Rybackiej
31.03.2010 11:38 XXX/162/2010 Uchwała Nr XXX/162/2010 z dnia 25 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
31.03.2010 11:31 XXX/161/2010 Uchwała Nr XXX/161/2010 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2010 przez powiat legnicki
04.02.2010 09:49 XXIX/160/2010 Uchwała Nr XXIX/160/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2010 - 2013
30.12.2009 10:45 XXVIII/159/2009 Uchwała Nr XXVIII/159/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Legnickiego na rok 2010
30.12.2009 10:33 XXVIII/158/2009 Uchwała Budżetowa Powiatu Legnickiego na rok 2010 Nr XXVIII/158/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r.
30.12.2009 10:29 XXVIII/157/2009 Uchwała Nr XXVIII/157/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 rok
30.12.2009 09:24 XXVIII/156/2009 Uchwała Nr XXVIII/156/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu legnickiego
03.12.2009 09:55 XXVII/155/2009 Uchwała Nr XXVII/155/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie skargi na Zarząd Powiatu Legnickiego
03.12.2009 09:53 XXVII/154/2009 Uchwała Nr XXVII/154/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 rok
03.12.2009 09:52 XXVII/152/2009 Uchwała Nr XXVII/152/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Legnica
03.12.2009 09:52 XXVII/153/2009 Uchwała Nr XXVII/153/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Legnickiego na lata 2008–2013”
03.12.2009 09:49 XXVII/150/2009 Uchwała Nr XXVII/150/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych
03.12.2009 09:49 XXVII/151/2009 Uchwała Nr XXVII/151/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych
03.12.2009 09:30 XXVII/149/2009 Uchwała Nr XXVII/149/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych
03.12.2009 09:25 XXVII/148/2009 Uchwała Nr XXVII/148/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych
03.12.2009 09:23 XXVII/147/2009 Uchwała Nr XXVII/147/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010
03.12.2009 09:17 XXVII/146/2009 Uchwała Nr XXVII/146/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
03.12.2009 09:05 XXVII/145/2009 Uchwała Nr XXVII/145/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami za okres 2007 - 2008
01.10.2009 14:14 XXVI/144/2009 Uchwała Nr XXVI/144/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie powołania komisji doraźnej
01.10.2009 14:10 XXVI/143/2009 Uchwała Nr XXVI/143/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogę nr 2212 D, przebiegającą na obszarze gminy Chojnów
01.10.2009 14:08 XXVI/142/2009 Uchwała Nr XXVI/142/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu na 2010 rok w ramach udziału własnego na realizację wnioskowanego projektu
01.10.2009 14:04 XXVI/141/2009 Uchwała Nr XXVI/141/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych

1 2 3 następna