Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.11.2010 11:48 180/477/2010 w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2010.
15.11.2010 12:36 179/476/2010 w sprawie upoważnienia przedstawicieli Zarządu do podpisania umowy o kredyt i ustanowienie zabezpieczenia kredytu.
15.11.2010 12:35 179/475/2010 w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2010.
15.11.2010 12:34 179/474/2010 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych stanowiących mienie powiatu.
15.11.2010 12:29 179/473/2010 w sprawie dokonania podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2010 roku.
15.11.2010 12:17 179/472/2010 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego na lata 2011 - 2025.
15.11.2010 12:12 179/471/2010 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Legnickiego na rok 2011 wraz z uzasadnieniem.
04.11.2010 12:06 178/470/2010 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie składnika majątkowego stanowiącego mienie powiatu.
04.11.2010 12:04 178/469/2010 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych stanowiących mienie powiatu.
04.11.2010 11:50 178/468/2010 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych stanowiących mienie powiatu.
26.10.2010 10:10 177/467/2010 w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2010.
21.10.2010 13:11 176/466/2010 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Powiatu Legnickiego za III kwartał 2010 roku.
21.10.2010 10:08 176/465/2010 w sprawie przekazania na własność Powiatu Legnickiego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Gniewomirowice, gm. Miłkowice.
14.10.2010 12:55 175/464/2010 w sprawie zabezpieczenia w budżecie powiatu na 2011 r. środków finansowych na realizację zadania: " Przebudowa chodnika i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 1244 D w miejscowości Lisowice ', w ramach " Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2008 -2011 '.
14.10.2010 12:51 175/463/2010 w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu powiatu.
14.10.2010 12:44 175/462/2010 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składnika majątkowego stanowiącego mienie powiatu.
14.10.2010 11:00 175/461/2010 w sprawie przyznania środków dla Zarządu Dróg Powiatowych w Legnicy.
14.10.2010 10:58 175/460/2010 w sprawie przyznania środków dla Starostwa Powiatowego w Legnicy.
14.10.2010 09:21 175/459/2010 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych stanowiących mienie powiatu.
14.10.2010 09:19 175/458/2010 w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2010.
07.10.2010 09:16 174/457/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu.
07.10.2010 09:08 174/456/2010 w sprawie dokonania podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2010 roku.
30.09.2010 09:04 173/455/2010 w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2010.
23.09.2010 12:50 172/454/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu.
16.09.2010 12:23 171/453/2010 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych stanowiących mienie powiatu.
16.09.2010 11:56 171/452/2010 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Legnickiego na 2011 rok.
09.09.2010 13:49 170/451/2010 w sprawie zbycia nakładów na nieruchomości w postaci domków letniskowych wraz z wyposażeniem, stanowiących własność Powiatu Legnickiego, położonych w obrębie Rokitki, gm. Chojnów, posadowionych na działce nr 1194/36, stanowiącej własność Gminy Chojnów.
09.09.2010 13:06 170/450/2010 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących uchwalenia Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2011.
02.09.2010 12:59 169/449/2010 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 4 miasta Chojnowa.
02.09.2010 12:53 169/448/2010 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zaliczenia realizowanej Obwodnicy Południowej miasta Lubina o klasie G, mającej przebieg od drogi nr. 3 - ul. Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie, do drogi powiatowej nr 1192 D.
02.09.2010 12:49 169/447/2010 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie pozbawienia kategorii drogi powiatowej frgmentu drogi powiatowej nr 2056 D w obrębie Miękinia.
26.08.2010 12:43 168/446/2010 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Legnickie Pole gminie Legnickie Pole w granicach działki nr 136/2 o powierzchni 1,8400 ha.
26.08.2010 12:34 168/445/2010 w sprawie dokonania podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2010 roku.
26.08.2010 12:30 168/444/2010 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie składników majątkowych stanowiących mienie powiatu.
26.08.2010 12:27 168/443/2010 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych stanowiących mienie powiatu.
26.08.2010 12:21 168/442/2010 w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2010.
26.08.2010 12:01 168/441/2010 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu legnickiego za I półrocze 2010 r.
05.08.2010 12:34 167/440/2010 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składnika majątkowego stanowiącego mienie powiatu.
05.08.2010 12:28 167/439/2010 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Powiatu Legnickiego za II kwartał 2010 roku.
05.08.2010 12:25 167/438/2010 w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2010.
15.07.2010 11:17 166/437/2010 w sprawie dokonania podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2010 roku.
15.07.2010 11:14 166/436/2010 w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2010.
15.07.2010 11:10 166/435/2010 w sprawie udzielenia dotacji celowej na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: " IX Ogólnopolski Turniej Dzieci i Młodzieży w Karate - Chojnów 2010 '.
15.07.2010 11:04 166/434/2010 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
01.07.2010 11:39 165/433/2010 w sprawie upoważnienia Dyrektora Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Legnicy.
24.06.2010 09:11 164/432/2010 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie składnika majątkowego stanowiącego mienie powiatu.
24.06.2010 09:08 164/431/2010 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie nr 6 miasta Chojnowa, w granicach działki nr 22/2.
24.06.2010 09:00 164/430/2010 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych " Prząśnik
24.06.2010 08:58 164/429/2010 w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2010.
17.06.2010 12:40 163/428/2010 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lub likwidację składników majątkowych stanowiących mienie powiatu.

1 2 3 4 5 6 następna