Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.04.2019 10:47 Sprawozdania finansowe
29.03.2019 10:13 Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych
28.02.2019 10:09 OBWIESZCZENIE STAROSTY LEGNICKIEGO
22.02.2019 10:46 KD / RZ Przetarg nieograniczony - sprzedaż przyczepy Niewiadów typ B500 M B5016 rok produkcji 1999
14.02.2019 15:07 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej w 2019 roku
14.02.2019 15:06 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia w 2019 roku
14.02.2019 15:05 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2019 roku
14.02.2019 15:03 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku
14.02.2019 15:01 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku
11.02.2019 14:58 Zapytanie ofertowe - prace geodezyjne
11.02.2019 14:54 Zapytanie ofertowe - operaty szacunkowe
11.02.2019 13:21 OGŁOSZENIE STAROSTY LEGNICKIEGO w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
25.01.2019 13:20 Starosta Legnicki ogłasza przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Spalona gminy Kunice oznaczonej geodezyjnie numerem 472 - wynik negatywny
21.01.2019 14:58 Wykaz ofert składanych w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na rok 2019 zawierających omyłki pisarskie i/lub omyłki rachunkowe
16.01.2019 15:13 Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 236/8, położonej w obrębie Golanka Dolna gminy Prochowice - wynik negatywny
07.01.2019 12:01 INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH
03.01.2019 10:45 Informacja o założeniu bazy GESUT i BDOT500
27.12.2018 09:58 Zaproszenie dla organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Legnickiego do udziału w pracach Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku
21.12.2018 10:09 Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej w roku 2019
21.12.2018 10:05 Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia w roku 2019
21.12.2018 10:04 Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w roku 2019
21.12.2018 10:03 Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w roku 2019
21.12.2018 10:01 Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2019
14.12.2018 11:11 Zawiadomienie o czynnościach związanych z podziałem nieruchomości położonej w Gminie Miłkowice obręb Kochlice, działka 119/2
26.11.2018 08:22 Ogłoszenie Starosty Legnickiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
16.11.2018 08:57 Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 236/8, położonej w obrębie Golanka Dolna gminy Prochowice -wynik negatywny
13.11.2018 10:16 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców powiatu legnickiego w Chojnowie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
09.11.2018 10:41 AS.673.7.2018.KG OBWIESZCZENIE STAROSTY LEGNICKIEGO o wydaniu decyzji zezwalającej na realizacje inwestycji drogowej
10.10.2018 10:28 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców powiatu legnickiego.
25.09.2018 10:29 Konsultacje zakończone
24.09.2018 08:57 ZARZĄD POWIATU LEGNICKIEGO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 236/8, położonej w obrębie Golanka Dolna gminy Prochowice - z wynikiem negatywnym.
13.09.2018 13:53 AS.673.3.2018.KG OBWIESZCZENIE STAROSTY LEGNICKIEGO
13.09.2018 13:48 Konsultacje w sprawie „Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
31.08.2018 12:13 Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru.
07.08.2018 12:07 OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU LEGNICKIEGO w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
01.08.2018 10:36 ŚDS.4004.105.18 Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 w Chojnowie przy ul. Mikołaja Reja 3 zaprasza do złożenia oferty na zadanie: „Sprzedaż autobusu CACCIAMALI IVECO 65C” przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
27.07.2018 09:45 AS.6233.2.12.2018 Obwieszczenie Starosty Legnickiego o wydaniu zezwolenia na przetwarzanie odpadów w ramach kontynuacji rekultywacji składowiska odpadów w Prochowicach
18.07.2018 09:45 Ogłoszenie Starosty Legnickiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do nieodpłatnego użyczenia
18.07.2018 09:32 Ogłoszenie Starosty Legnickiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do nieodpłatnego użyczenia
29.06.2018 08:54 OGŁOSZENIE STAROSTY LEGNICKIEGO w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny
11.06.2018 11:29 GK-N.6820.2.2018 Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2016r. przez Skarb Państwa mienia w postaci prawa własności do gruntu położonego w obrębie Spalona gminy Kunice w granicach działki nr 437.
30.05.2018 09:07 AS.602.1.1.2018 Ogłoszenie o uchwaleniu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Legnickiego na lata 2018 - 2021 z perspektywą na lata 2022 - 2025
04.04.2018 11:10 Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017”
28.03.2018 15:52 Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz. 814 ze zm.) na realizację zadania publicznego pn.: "W zdrowym ciele zdrowy duch" realizowanego przez Stowarzyszenie KOLEJARZ z siedzibą w Siedliskach.
15.03.2018 14:30 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz. 450) na realizację zadania publicznego pt. „W zdrowym ciele zdrowy duch” realizowanego przez Stowarzyszenie KOLEJARZ z siedzibą w Siedliskach.
01.03.2018 12:05 GK-N.6820.13. 2017 Zawiadomienie o wydaniu decyzji
15.02.2018 15:26 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia w 2018 roku
15.02.2018 15:26 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej w 2018 roku
15.02.2018 15:25 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2018 roku
15.02.2018 15:24 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna