Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.03.2020 15:00 AB.673.1.3.2020.KG OBWIESZCZENIE STAROSTY LEGNICKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2184D na odcinku od m. Motyczyn do m. Dąbie (od km 3+417 do km 3+710)”.
11.03.2020 09:17 Ogłoszenie Starosty Legnickiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
03.03.2020 13:10 AB.673.5.7.2019.KG OBWIESZCZENIE STAROSTY LEGNICKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
28.02.2020 14:42 AB.6740.689.8.2019.AO OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę
27.02.2020 15:19 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej w 2020 roku
27.02.2020 15:17 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia w 2020 roku
27.02.2020 15:15 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2020 roku
27.02.2020 15:11 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2020 roku
27.02.2020 15:04 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku
21.02.2020 14:10 zaproszenie do składania ofert - prace geodezyjne
21.02.2020 14:06 zaproszenie do składania ofert - operaty szacunkowe
19.02.2020 10:09 Ogłoszenie Starosty Legnickiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, w drodze darowizny
18.02.2020 07:52 zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia i przyjęcia przebiegu działek ewidencyjnych
07.02.2020 10:16 Wykaz ofert składanych w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na rok 2020 zawierających omyłki pisarskie i/lub omyłki rachunkowe
03.02.2020 13:28 Informacja o utworzeniu bazy BDOT500
03.02.2020 08:05 L.dz.DN/016/2020 Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych.
29.01.2020 13:01 AB.6740.916.3.2019.KK OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę
17.01.2020 12:38 Zaproszenie dla organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Legnickiego do udziału w pracach Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku
14.01.2020 15:22 Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż kostki kamiennej
09.01.2020 16:41 OS [1] Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2020
09.01.2020 16:39 OS [2] Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w roku 2020
09.01.2020 16:35 OS [3] Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w roku 2020
09.01.2020 16:31 OS [4] Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia w roku 2020
09.01.2020 16:15 OS [5] Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej w roku 2020
09.12.2019 09:02 Informacja o przystapieniu do opracowania projektu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu
28.11.2019 12:55 WS.6233.4.9.2019 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji zezwalającej na przetwarzanie odpadów w ramach kontynuacji rekultywacji składowiska odpadów w Grzybianach
15.11.2019 09:43 Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza przetarg usnty nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Legnickiego - pod budowę elektrowni słonecznej i stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
07.11.2019 15:10 OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU LEGNICKIEGO w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny
24.10.2019 13:43 OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU LEGNICKIEGO w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
24.10.2019 13:21 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
17.10.2019 12:55 II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Lipce gm. Miłkowice, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 91/20.
17.10.2019 10:09 AS.673.2.6.2019.KG OBWIESZCZENIE STAROSTY LEGNICKIEGO
11.10.2019 09:11 GN.6853.1.2019 Decyzja Starosty Legnickiego
09.10.2019 12:11 AS. 6740.454.4.2019.KK OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę
27.09.2019 14:37 Konsultacje w sprawie „Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”
19.09.2019 11:34 GK.6640.1225.2019 ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granicy / wznowienia znaków granicznych / przyjęcia granic nieruchomości Jakuszów, gm. Miłkowice
18.09.2019 10:27 GN.6853.1.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Starosty Legnickiego
30.08.2019 11:12 AS.673.2.2.2019.KG OBWIESZCZENIE STAROSTY LEGNICKIEGO
23.08.2019 13:43 III przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Spalona gm. Kunice, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 472
22.08.2019 12:15 przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Lipce gm. Miłkowice, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 91/20
26.07.2019 11:12 XXXV/199/2018 Uchwała Nr XXXV/199/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zakazu i ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim
23.07.2019 10:34 WR.ZUZ.1.421.416.2018.EB Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy PGW WP
22.07.2019 13:04 Ogłoszenie Starosty Legnickiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
18.07.2019 08:00 DOW-S-IV.7222.51.2018.AB Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego o wydaniu pozwolenia zintegrowanego dla Acidpol Sp. z o.o.
05.07.2019 15:11 Ogłoszenie Starosty Legnickiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia w drodze bezprzetargowej
01.07.2019 15:24 Starosta Legnicki wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
24.06.2019 14:14 Ogłoszenie Starosty Legnickiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
09.05.2019 11:33 Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego dot. wydania pozwolenia zintegrowanego
06.05.2019 13:23 Starosta Legnicki ogłasza II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiacej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Spalona gm. Kunice w granicach działki nr 472 - wynik negatywny
23.04.2019 08:33 OBWIESZCZENIE STAROSTY LEGNICKIEGO

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna