Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.02.2023 13:20 GP.6622.1.2023 POSTANOWIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie scaleniowa obejmujące grunty położone w obrębie ewidencyjnym Niedźwiedzice w jednostce ewidencyjnej Chojnów – obszar wiejski o powierzchni 1273,8982 ha z wyłączeniem [...]
31.01.2023 15:31 AB. 6740.572.7.2022.MZ OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę [...] budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW zlokalizowanej na części działek nr ew. 56, 186/2 w miejscowości Biskupin gmina Chojnów
31.01.2023 08:24 OBWIESZCZENIE Starosty Legnickiego
24.01.2023 12:24 AB.6740.647.6.2022.MZ OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę [elektrowni PV] [...] zatwierdzającą projekt budowlany uwzględniający istotne odstąpienia [...] obręb 0001 Dobrzejów, jednostka ewidencyjna 020906_2 Miłkowice
24.01.2023 09:21 Ogłoszenie Starosty Legnickiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
24.01.2023 07:49 Rozpoznanie cenowe na wykonanie prac geodezyjnych
24.01.2023 07:45 Rozpoznanie cenowe na wykonanie operatów szacunkowych
19.01.2023 15:17 [1] Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2023
19.01.2023 15:16 [2] Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w roku 2023
19.01.2023 15:15 [3] Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w roku 2023
19.01.2023 15:13 [4] Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia w roku 2023
19.01.2023 15:10 [5] Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej w roku 2023
16.01.2023 11:14 Ogłoszenie Starosty Legnickiego
16.01.2023 09:27 OBWIESZCZENIE Starosty Legnickiego
12.01.2023 10:31 ZAPYTANIE OFERTOWE na PRZEPROWADZENIA AUDYTU CYBERBEZPIECZEŃSTWA
27.12.2022 13:19 Zawiadomienie o podziale nieruchomości [...] Nieznani spadkobiercy po nieżyjącej Teresie Stefanickiej, właścicielu dz. nr 687/2 zamieszkałym: 59-225 Biała, Biała 110
27.12.2022 13:13 Zawiadomienie o podziale nieruchomości [...] Nieznani spadkobiercy po nieżyjącym Michale Wilk, właścicielu dz. nr 663 zamieszkałym: 59-225 Biała, Biała 105
22.12.2022 09:17 AB.6740.646.5.2022.MZ OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę [...] zatwierdzającą [...] istotne odstąpienia [...] zmiana charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego [...] działki nr 304/3, 304/6 obręb 0006 Jakuszów
19.12.2022 14:48 AB. 6740.685.4.2022.KK OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę [...] elektrowni fotowoltaicznej PV Dobrzejów
12.12.2022 13:40 AB. 6740.702.4.2022.KK OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę [...] budowę elektrowni fotowoltaicznej Pątnów 1 [...] działka nr 19/2, obręb 0016 Pątnów, jednostka ewidencyjna 020902_2 Chojnów
08.12.2022 11:51 AB. 6740.703.4.2022.MD OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę
01.12.2022 17:48 AB.6740.656.4.2022.KG OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę [...] budowę hal magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą, adres inwestycji: działka nr 556/6, 556/8, obręb 0012 Rzeszotar
30.11.2022 08:45 OBWIESZCZENIE Starosty Legnickiego
25.11.2022 14:23 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Chojnowie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.
24.11.2022 08:14 Ogłoszenie Starosty Legnickiego
24.11.2022 08:08 Ogłoszenie Starosty Legnickiego
23.11.2022 14:17 AB. 6740.474.6.2022.KK OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę [...] budowę farmy fotowoltaicznej „KUNICE I” [...] działki nr 289, 288/3, obręb 0003 Grzybiany
18.11.2022 15:35 Zawiadomienie [...] Nieznani spadkobiercy po nieżyjącym Michale Wilk, Biała 105, gm. Chojnów
17.11.2022 09:33 WS.6222.1.17.2022 Obwieszczenie dla społeczeństwa o możliwości udziału w postępowaniu dotyczącym zmiany ostatecznej decyzji Starosty Legnickiego znak: AS.6222.3.2017 z dnia 20 listopada 2017 r. ze zmianami, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do unieszkodliwiania/odzysku produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego o zdolności produkcyjnej ponad 10 ton na dobę, zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 255/8, 255/10, 255/11 obręb Osetnica, gmina Chojnów
28.10.2022 11:30 Ogłasza się otwarty konkurs ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
20.10.2022 13:41 AB. 6740.486.4.2022.KK OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę [...] sieci wodociągowej tranzytowej Lipce-Jakuszów
17.10.2022 08:39 Konsultacje zakończone - Program współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
12.10.2022 14:31 ZAWIADOMIENIE - o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych [...] działka nr 261, Jaroszówka, gm. Chojnów
11.10.2022 13:23 AB. 6740.486.4.2022.KK OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę [...] budowę elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną [...] Rosochata, Gmina Kunice
30.09.2022 07:53 Obwieszczenie Starosty Legnickiego
29.09.2022 13:12 Konsultacje w sprawie „Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”
22.09.2022 13:15 WR.ZUZ.5.4210.534.2022.ZC Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW WP z dnia 16.09.2022 o wszczęciu postępowania ws wydania pozwoleń wodno prawnych w zw. z planowana inwestycją pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Prochowice - Gogołowice".
22.09.2022 12:19 WR.ZUZ.5.4210.550.2022.ZC Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW WP z dnia 16.09.2022 o wszczęciu postępowania ws wydania pozwoleń wodnoprawnych w zw. z planowana inwestycją pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Prochowice - Gogołowice"
20.09.2022 12:33 Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnowie
19.09.2022 10:20 Zawiadomienia o wznowieniu punktów granicznych działki położonej w obrębie Jakuszów gm. Miłkowice
14.09.2022 14:13 ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ŚWIADCZENIA USŁUG FIZJOTERAPEUTY
14.09.2022 14:09 ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ŚWIADCZENIA USŁUG PEDAGOGA
14.09.2022 13:56 ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ŚWIADCZENIA USŁUG PSYCHOLOGA
14.09.2022 13:43 ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ŚWIADCZENIA USŁUG LOGOPEDY
25.08.2022 13:53 Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnowie
19.08.2022 10:26 Okazanie granic: Spalona, spatkobiercy Pani Anieli Szecel
17.08.2022 14:40 WR.ZUZ.1.4210.181.2022.EB Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie o wydaniu decyzji o wygaszeniu pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, na terenie działki nr 499/126 obręb Spalona gm. Kunice
17.08.2022 12:55 GK.6630.1.4.2022 Informacja o utworzeniu powiatowej bazy GESUT
28.07.2022 15:30 OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę [...] elektrowni fotowoltaicznej CHOJNÓW 4
27.07.2022 08:46 Główny księgowy - Nabór na stanowisko w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnowie

1 2 3 4 5 6 następna