Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.01.2023 14:22 RZ PLAN na 2023 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2023 rok
23.12.2022 08:42 RZ.272.1.22.2022 Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: Zakup paliw na potrzeby Starostwa Powiatowego w Legnicy w okresie od 01.02.2023 r. do 31.01.2026 r.
29.09.2022 14:36 RZ.272.1.20.2022 Postępowanie o udzielenie zamówienia na: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2022/2023 na terenie Gminy Kunice, Gminy Ruja, Gminy Chojnów, Gminy Krotoszyce, Gminy Legnickie Pole
26.09.2022 13:58 RZ.272.1.21.2022 Postępowanie (kolejne) o udzielenie zamówienia pn. "Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu"
01.09.2022 12:05 RZ.272.1.18.2022 Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 2269D w m. Krzywa"
19.08.2022 14:45 RZ.272.1.19.2022 Postępowanie (powtórne - uniważnione) o udzielenie zamówienia pn. "Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu"
11.08.2022 13:02 RZ.272.1.17.2022 Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. "Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2204D i 2203D w m. Wilczyce"
01.08.2022 15:02 RZ.272.1.15.2022 Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. "OKMIANY droga dojazdowa do gruntów rolnych"
25.07.2022 13:04 RZ.272.1.16.2022 Postępowanie powtórne o udzielenie zamówienia na przebudowę budynku nr 30 w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu w ramach zadania pn. "Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu"
05.07.2022 13:59 RZ.272.1.14.2022 Postępowanie (unieważnione) o udzielenie zamówienia pn. "Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu"
28.06.2022 12:15 RZ.272.1.10.2022 Postępowanie (unieważnione) o udzielenie zamówienia na przebudowę budynku nr 30 w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu w ramach zadania pn. "Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu"
14.06.2022 15:03 RZ.272.1.12.2022 Postępowanie o udzielenie zamówienia pn: Remont drogi nr 2210D w m. Miłkowice
09.06.2022 15:26 RZ.272.1.11.2022 Postępowanie o udzielenie zamówienia pn: Remont odcinka drogi powiatowej nr 2180D w m. Szczytniki nad Kaczawą od km 9+103,50 do km 10+353,50
31.03.2022 13:03 RZ.272.1.7.2022 Postępowanie na zamówienie pn.: Modernizacjapionów wodno-kanalizacyjnych wraz z odnowieniem 4 toalet w budynku niskim Starostwa Powiatowego w Legnicy
24.03.2022 14:59 RZ.272.1.4.2022 Postępowanie w trybie podstawowym na zamówienie pn.: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych pojazdów oraz odbiór i złomowanie wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych w okresie od 02.05.2022 r. do 30.04.2024 r.
23.03.2022 12:19 RZ.272.1.8.2022 Postępowanie w trybie podstawowym na Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych - część 2
21.03.2022 15:11 RZ.272.1.5.2022 Postępowanie w trybie podstawowym na zamówienie pn.: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2220D na odcinkach od drogi krajowej 94 do m. Witków i od miejscowości Groble do m. Witków o łącznej długości 4533m.
16.03.2022 13:33 RZ.272.1.6.2022 Postępowanie powtórne na zamówienie pn.: Modernizacja windy osobowej w budynku Starostwa Powiatowego w Legnicy
17.02.2022 13:32 RZ.272.1.2.2022 Postępowanie w trybie podstawowym na Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych
08.02.2022 12:11 RZ.272.1.1.2022 Postępowanie unieważnione na zamówienie pn.: Modernizacja windy osobowej w budynku Starostwa Powiatowego w Legnicy
20.01.2022 14:50 RZ PLAN ZP 2022 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 rok
06.12.2021 17:33 RZ.272.1.26.2021 Postępowanie w trybie podstawowym na zamówienie w formule ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ pn.: Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2176D w m. Gniewomierz
06.12.2021 17:31 RZ.272.1.24.2021 Postępowanie w trybie podstawowym na zamówienie pn.: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2179D od m. Szczedrzykowice do m. Dąbie wraz z rozbudową odcinka drogi powiatowej nr 2184D
25.11.2021 15:18 RZ.272.1.23.2021 Postępowanie unieważnione na zamówienie pn.:Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2220D od drogi krajowej 94 do m. Witków oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2220D na odcinku od m. Groble do m. Witków
22.11.2021 14:03 RZ.272.1.27.2021 Postępowanie w trybie podstawowym na zamówienie w formule ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ pn.: Budowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 2186D i 2202D w miejscowości Księginice pn.:
15.11.2021 14:00 RZ.272.1.21.2021 Postępowanie w trybie podstawowym na zamówienie pn.: Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2269D, Krzywa
28.10.2021 10:52 RZ.272.1.25.2021 Postępowanie (ponowne) w trybie podstawowym na zamowienie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2180D w m. Bieniowice polegająca na budowie przystanku autobusowego oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2180D w m. Bieniowice polegająca na budowie zatoki autobusowej
22.10.2021 12:39 RZ.272.1.10.2021 Postępowanie w trybie podstawowym na zamówienie pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową skrzyżowania i odcinka drogi nr 2178D w m. Ziemnice
20.10.2021 15:10 RZ.272.1.11.2021 Postępowanie w trybie podstawowym na Usuwanie pojazdów z dróg na terenie powiatu legnickiego i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 poz. 450 ze zm.) oraz prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego dla parkowania usuwanych pojazdów w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.
18.10.2021 14:40 RZ.272.1.20.2021 UNIEWAŻNIONE postępowanie w trybie podstawowym na Przebudowę budynku nr 30 w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu w ramach zadania pn. Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu
14.10.2021 12:06 RZ.272.1.22.2021 Postępowanie (kolejne) w trybie podstawowym na zamówienie pn: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2190D z drogą gminną w m. Krajów - etap II
07.10.2021 11:48 RZ.272.1.15.2021 Postępowanie w trybie podstawowym na Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w seoznie 2021/2022
23.09.2021 14:28 RZ.272.1.19.2021 Postępowanie (unieważnione) w trybie podstawowym na zamówienie pn: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2190D z drogą gminną w m. Krajów - etap II
20.09.2021 12:40 RZ.272.1.18.2021 Postępowanie w trybie podstawowym na zamówienie pn.: Remont drogi nr 2210D w m. Miłkowice
13.09.2021 13:28 RZ.272.1.16.2021 Postępowanie w trybie podstawowym na zamówienie pn.: Remont nawierzchni dróg powiatowych w gminie Ruja
13.09.2021 10:18 RZ.272.1.17.2021 Postępowanie (unieważnione) w trybie podstawowym na zamowienie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2180D w m. Bieniowice polegająca na budowie przystanku autobusowego oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2180D w m. Bieniowice polegająca na budowie zatoki autobusowej
30.08.2021 13:51 RZ.272.1.14.2021 Postępowanie (unieważnione) w trybie podstawowym na zamówienie pn: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2190D z drogą gminną w m. Krajów - etap II
24.08.2021 10:43 RZ.272.1.13.2021 Postępowanie (unieważnione) w trybie podstawowym na zamówienie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2180D w m. Bieniowice polegająca na budowie przystanku autobusowego oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2180D w m. Bieniowice polegająca na budowie zatoki autobusowej
04.08.2021 08:52 RZ.272.1.12.2021 Postępowanie (unieważnione) w trybie podstawowym na zamówienie pn: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2190D z drogą gminną w m. Krajów - etap II
02.07.2021 13:10 RZ.272.1.9.2021 Postępowanie w trybie podstawowym na zamówienie pn:Przebudowa drogi powiatowej nr 2177D relacji Legnica-Ujazd Górny na terenie miejscowości Koskowice
17.06.2021 12:01 RZ.272.1.8.2021 Postępowanie w trybie podstawowym na zamówienie pn: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2611D w miejscowości Gniewomirowice
08.06.2021 12:03 RZ.272.1.7.2021 Postępowanie w trybie podstawowym na zamówienie pn: Biskupin droga dojazdowa do gruntów rolnych
16.04.2021 11:51 RZ.272.1.6.2021 Postępowanie w trybie podstawowym na: Remonty nawierzchni dróg powiatowych
14.04.2021 12:46 RZ.272.1.3.2021 Postępowanie w trybie podstawowym na: Zakup zamiatarki na potrzeby drogowej Służby Liniowej
12.04.2021 15:22 RZ.272.1.4.2021 Postępowanie w trybie podstawowym na; Legnickie Pole, pobenedyktyński zespół klasztorny (XVIIIw.); restauracja i odnowienie budynków - etap 6 wczęści dotyczącej budynku nr 2
08.04.2021 13:27 RZ.272.1.5.2021 Postępowanie (ponowne) w trybie podstawowym na; Legnickie Pole, pobenedyktyński zespół klasztorny (XVIIIw.); restauracja i odnowienie budynków - etap 6 w części obejmującej budynki nr 6 i nr 7
12.03.2021 14:29 RZ.272.1.2.2021 Postępowanie (unieważnione) w trybie podstawowym na Legnickie Pole, pobenedyktyński zespół klasztorny (XVIIIw.); restauracja i odnowienie budynków - etap 6
04.03.2021 10:31 RZ.272.1.1.2021 Postępowanie w trybie podstawowym na Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych
11.01.2021 15:41 RZ Plan ZP Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021
20.11.2020 14:48 RA.272.1.15.2020 Ogłoszenie o zamówieniu na w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 5c ust. 2 i art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), poniżej progów określonych w art. 138g ust. 1 ustawy, w zakresie obejmującym „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Legnicy, w okresie od 01.02.2021 r. – 31.01.2025 r. (48 miesięcy)”

1 2 następna