Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.07.2022 07:29 WS.604.1.55.2021 Obwieszczenie - zawiadomienie dla społeczeństwa o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Scalenie gruntów wsi Niedźwiedzice, gmina Chojnów, powiat legnicki
05.07.2022 07:24 WS.604.1.54.2021 Obwieszczenie - zawiadomienie dla stron postępowania o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Scalenie gruntów wsi Niedźwiedzice, gmina Chojnów, powiat legnicki
31.05.2022 13:24 WS.604.1.48.2021 Obwieszczenie - zawiadomienie dla stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, którego inwestorem jest Powiat Legnicki, pod nazwą: „Scalenie gruntów wsi Niedźwiedzice, gmina Chojnów, powiat legnicki”
25.05.2022 13:16 WS.604.1.43.2021 Obwieszczenie Starosty Legnickiego o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko i udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, którego inwestorem jest Powiat Legnicki, pod nazwą: „Scalenie gruntów wsi Niedźwiedzice, gmina Chojnów, powiat legnicki”
29.04.2022 14:01 WS.604.1.40.2021 Obwieszczenie Starosty Legnickiego o przedłużeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, którego inwestorem jest Powiat Legnicki, pod nazwą: „Scalenie gruntów wsi Niedźwiedzice, gmina Chojnów, powiat legnicki”
06.09.2021 09:15 WS.604.1.28.2021 Obwieszczenie dla stron postępowania o podjęciu zawieszonego postępowania, wystąpieniu o uzgodnienie, odesłaniu wniosku przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu celem uzupełnienia oraz o dłuższym terminie załatwianie sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Scalenie gruntów wsi Niedźwiedzice, gmina Chojnów, powiat legnicki”.
07.07.2021 07:27 WS.604.1.19.2021 Obwieszczenie dla stron postępowania o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla scalenia gruntów wsi Niedźwiedzice
11.06.2021 07:45 WS.604.1.13.2021 Obwieszczenie dla stron postępowania o otrzymaniu opinii organów uzgadniających, o wydaniu postanowienia o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o przedłużeniu postępowania i o kwalifikacji przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla scalenia gruntów wsi Niedźwiedzice
10.05.2021 07:00 WS.604.1.9.2021 Obwieszczenie o wystąpieniu do organów współdziałających i o przedłużeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Scalenie gruntów wsi Niedźwiedzice, gmina Chojnów, powiat legnicki
16.04.2021 07:47 WS.604.1.1.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Scalenie gruntów wsi Niedźwiedzice, gmina Chojnów, powiat legnicki