Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.11.2022 09:00 WS.6221.15.2022 Informacja o zmianie danych w instalacji radiokomunikacyjnej (aktualizacja danych instalacji po wprowadzeniu zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji) wytwarzającej pola elektromagnetyczne ze stacji bazowej nr 44939 (68352N!) PLG_PROCHOWIC_MIERZOWICPLUS, zlokalizowanej w miejscowości Mierzowice 51, działka nr 369/2, gmina Prochowice, powiat legnicki
29.09.2022 09:15 WS.6221.12.2022 Informacja o zmianie danych w instalacji (aktualizacja danych instalacji po wprowadzeniu zmiany nieistotnej) wytwarzającej pola elektromagnetyczne ze stacji bazowej nr LEG3041 zlokalizowanej w miejscowości Prochowice na działce nr 77/2 obręb nr 4 miasta Prochowice, gmina Prochowice, powiat legnicki
27.10.2021 12:30 WS.6221.14.2021 Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne ze stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. LEG3041_A zlokalizowanej w miejscowości Prochowice, działka nr 77/2, obręb nr 4, gmina Prochowice, powiat legnicki
18.05.2021 08:15 WS.6221.6.2021 Informacja o zmianach danych w instalacji (aktualizacja danych instalacji po wprowadzeniu zmiany nieistotnej) wytwarzającej pola elektromagnetyczne – stacja bazowa BT34713 PROCHOWICE_A2(ERA), Prochowice, działka nr 73/5, gm. Prochowice
08.03.2021 08:00 WS.6221.3.2021 Informacja o zmianach danych w instalacji (aktualizacja danych instalacji po wprowadzeniu zmiany nieistotnej) wytwarzającej pola elektromagnetyczne – stacja bazowa LEG3041, działka nr 77/2, obręb 4, gm. Prochowice
17.02.2021 08:25 WS.6221.2.2021 Informacja o zmianach danych w instalacji (aktualizacja danych instalacji po wprowadzeniu zmiany nieistotnej) wytwarzającej pola elektromagnetyczne – stacja bazowa BT34713 PROCHOWICE_A2(ERA), Prochowice, działka nr 73/5, gm. Prochowice
12.01.2021 08:45 WS.6221.1.2021 Informacja o zakończeniu eksploatacji stacji bazowej Orange Polska S.A. 68285 (68285N!) T-MOBILE SIEGWERK PROCHOWICE KOLEJOWA 10 (PLG_PROCHOWIC_KOLEJOWA10), Prochowice, Kolejowa 10, gm. Prochowice
04.12.2020 08:00 WS.6221.25.2020 Informacja o zmianach danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji z instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne – stacja bazowa 3275 (68554N!) PROCHOWICE (PLG_PROCHOWIC_LEGNICKA), dz. nr 73/6, pow. legnicki, gm. Prochowice
16.01.2020 09:13 WS.555.2019 Zgłoszenie zmiany danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako BT34713 Prochowice_A2(ERA), zlokalizowanej w miejscowości Prochowice, zlokalizowanej na dz. nr 73/5, eksploatowanej przez Polkomtel Infrastruktura Sp z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo ochrony środowiska)