Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.09.2022 10:30 WS.6221.11.2022 Zgłoszenie eksploatacji instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne ze stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. nr LEG3025 zlokalizowanej w miejscowości Grzybiany na działce nr 406 obręb Grzybiany, gmina Kunice, powiat legnicki
07.09.2022 09:30 WS.6221.9.2022 Informacja o zmianie danych w instalacji (aktualizacja danych instalacji po wprowadzeniu zmiany nieistotnej) wytwarzającej pole elektromagnetyczne e stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. nr LEG3022
24.11.2021 08:30 WS.6221.17.2021 Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne ze stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. LEG3022 zlokalizowanej w miejscowości Spalona, ulica Młyńska 8, gmina Kunice, powiat legnicki
07.06.2021 07:45 WS.6221.6.2021 Informacja o zmianie danych w instalacji w zakresie wielkości i rodzaju emisji wytwarzającej pole elektromagnetyczne ze stacji bazowej nr 10482 (68530N!) LEGNICA PIŁSUDSKIEGO BAZA (PLG_KUNICE_PILSUDSKIEGO), Grzybiany, Krzywa 35, działka nr 524/3, gmina Kunice
18.05.2021 08:15 WS.6221.5.2021 Informacja o zmianach danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji z instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne – stacja bazowa nr 48027 (68027N!) PLG_KUNICE_CERAMICZNA, Kunice, ul. Ceramiczna 1, gm. Kunice
17.11.2020 08:00 WS.6221.26.2020 Informacja o zmianie danych w instalacji (aktualizacja danych instalacji po wprowadzeniu zmiany nieistotnej) wytwarzającej pole elektromagnetyczne – stacja bazowa BT34734 BIENIOWICE, 59-216 Spalona, Spalona 92, działka nr 119/1, gm. Kunice
12.10.2020 08:30 WS.6221.24.2020 Informacja o zmianach danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji z instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne – stacja bazowa 48027 (68027N!) PLG_KUNICE_CERAMICZNA, Kunice ul. Ceramiczna 1, obr. Kunice, gm. Kunice
10.09.2020 15:05 WS.6221.23.2020 Informacja o zmianach danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji z instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne – stacja bazowa 10482 (68530N!) LEGNICA PIŁSUDSKIEGO BAZA (PLG_KUNICE_PIŁSUDSKIEGO) ul. Krzywa 35, dz. nr 524/3 obr. Grzybiany, gm. Kunice
10.09.2020 15:01 WS.6221.22.2020 Informacja o zmianach danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji z instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne – stacja bazowa 10537 (68560N!) KUNICE (PLG_KUNICE_SPALONA) ul. Młyńska 8, obr. Spalona, gm. Kunice
08.06.2020 13:05 WS.6221.13.2020 Informacja o zmianach danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji z instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne – stacja bazowa 48027 (68027N!) PLG_KUNICE_CERAMICZNA dz. Kunice ul. Ceramiczna 1, obr. Kunice, gm. Kunice
08.06.2020 12:58 WS.6221.12.2020 Informacja o zmianach danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji z instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne – stacja bazowa 10920 (68536N!) Legnica Ziemnice (PLG_KUNICE_ZIEMNICE) dz. Nr 575 obr. Grzybiany, gm. Kunice
08.06.2020 12:51 WS.6221.11.2020 Informacja o zmianach danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji z instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne – stacja bazowa 10482 (68530N!) Legnica PILSUDSKIEGO BAZA (PLG_KUNICA_PILSUDSKIEGO) dz. Nr 524/3 obr. Grzybiany, gm. Kunice
16.01.2020 12:46 Zgłoszenie zmiany danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako (68530N!) LEGNICA PIŁSUDSKIEGO BAZA (PLG_KUNICE_PILSUDSKIEGO), zlokalizowanej w miejscowości Grzybiany przy ul.Krzywej 35, dz. nr 524/3 obręb Grzybiany, gmina Kunice, eksploatowanej przez Orange Polska S.A. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo ochrony środowiska)