Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.06.2022 09:00 WS.6221.4.1.2022 Zgłoszenie eksploatacji instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne ze stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. nr ZLT3041 zlokalizowanej w miejscowości Strupice, działka nr 5, obręb 0019, 59-225 Strupice, gmina Chojnów, powiat legnicki
02.11.2021 14:30 WS.6221.15.2021 Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne ze stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. LEG3101 zlokalizowanej w miejscowości Krzywa, działka nr 263, obręb 0011 Krzywa, gmina Chojnów, powiat legnicki
03.08.2020 10:11 WS.6221.18.2020 Informacja o zmianach danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji z instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne – stacja bazowa 1417 (68520N!) A4 KRZYWA (PLG_CHOJNOW_KRZYWA) dz. Nr 456/15 obr. Okmiany, gm. Chojnów
27.04.2020 14:50 WS.6221.9.2020 Informacja o zmianach danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji z instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne – stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. – LEG3104, na dz. Nr 602/1 obr. Rokitki, gm. Chojnów
31.03.2020 11:40 WS.6221.7.2020 Informacja o zmianach danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji z instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne – stacja bazowa LEG3101dz. Nr 263 obr. Krzywa, gm. Chojnów
31.03.2020 08:55 WS.6221.3.2020 Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne – stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. – LEG3104, na dz. Nr 602/1 obr. Rokitki, gm. Chojnów