Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.03.2023 10:57 238/749/2023 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej w roku 2023.
23.03.2023 10:56 238/748/2023 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia w roku 2023.
23.03.2023 10:54 238/747/2023 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w roku 2023.
23.03.2023 10:53 238/746/2023 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w roku 2023.
23.03.2023 10:50 238/745/2023 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2023.
23.03.2023 10:49 238/744/2023 w sprawie zatwierdzenia wniosku o udzielenie zamówienia publicznego.
23.03.2023 10:48 238/743/2023 w sprawie dokonania podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2023 r.
23.03.2023 10:46 238/742/2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż składnika majątkowego stanowiącego mienie powiatu.
23.03.2023 10:44 238/741/2023 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych stanowiących mienie powiatu.
17.03.2023 10:44 237/740/2023 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Legnickiego na 2023 rok.
17.03.2023 10:42 237/739/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
17.03.2023 10:40 237/738/2023 w sprawie określenia miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w roku budżetowym 2023.
17.03.2023 10:33 237/737/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Legnickiego na lata 2021-2022" za 2022 rok.
10.03.2023 11:07 236/736/2023 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie składnika majątkowego stanowiącego mienie powiatu.
10.03.2023 10:36 236/735/2023 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie składnika majątkowego stanowiącego mienie powiatu.
10.03.2023 10:31 236/734/2023 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej w roku 2023.
10.03.2023 10:29 236/733/2023 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia w roku 2023.
10.03.2023 10:26 236/732/2023 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w roku 2023
10.03.2023 10:25 236/731/2023 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w roku 2023.
10.03.2023 10:21 236/730/2023 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2023.
10.03.2023 10:17 236/729/2023 w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz kierunków kształcenia zawodowego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Legnicki w roku szkolnym 2023/2024.
02.03.2023 10:29 235/728/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
02.03.2023 10:24 235/727/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
02.03.2023 10:22 235/726/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
02.03.2023 10:20 235/725/2023 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Legnickiego na 2023 rok.
02.03.2023 10:17 235/724/2023 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
17.02.2023 14:42 234/723/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
17.02.2023 13:59 234/722/2023 w sprawie zatwierdzenia wniosku o udzielenie zamówienia publicznego.
17.02.2023 13:55 234/721/2023 w sprawie likwidacji pojazdu samochodowego.
17.02.2023 13:50 234/720/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Legnicy.
10.02.2023 12:50 233/719/2023 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Legnickiego na 2023 rok.
10.02.2023 12:45 233/718/2023 w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami złożonymi w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w tym dokonania oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert oraz oceny celowości realizacji zadań publicznych.
02.02.2023 14:30 231/717/2023 w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem stanowiącym własność Powiatu Legnickiego.
02.02.2023 14:29 231/716/2023 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych stanowiących mienie powiatu.
26.01.2023 13:58 230/715/2023 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Legnickiego na 2023 rok.
25.01.2023 09:27 230/714/2023 w sprawie zatwierdzenia wniosku o udzielenie zamówienia publicznego.
25.01.2023 09:26 230/713/2023 w sprawie zatwierdzenia wniosku o udzielenie zamówienia publicznego.
25.01.2023 09:25 230/712/2023 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu powiatu legnickiego za IV kwartał 2022 roku.
25.01.2023 09:23 230/711/2023 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat legnicki.
25.01.2023 09:21 230/710/2023 w sprawie likwidacji pojazdu samochodowego.
19.01.2023 10:57 229/709/2023 w sprawie wyrażenia opinii na temat zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych.
19.01.2023 10:56 229/708/2023 w sprawie likwidacji pojazdu samochodowego.
19.01.2023 10:55 229/707/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej w roku 2023.
19.01.2023 10:54 229/706/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia w roku 2023.
19.01.2023 10:53 229/705/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w roku 2023.
19.01.2023 10:49 229/704/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w roku 2023.
19.01.2023 10:47 229/703/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2023.
19.01.2023 10:45 229/702/2023 w sprawie analizy poniesionych w 2022 roku wydatków na wynagrodzenie nauczycieli oraz ustalenia kwot różnicy, o których mowa w art. 30a Karty Nauczyciela.
19.01.2023 10:43 229/701/2023 w sprawie przystąpienia do realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III"
19.01.2023 10:41 229/700/2023 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy.

1 2 3 4 5 6 następna