Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.07.2022 12:02 XXXIX/249/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXIX/249/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy za 2021 rok.
01.07.2022 12:00 XXXIX/248/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXIX/248/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia stawki kwotowej opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Legnicki dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
27.05.2022 12:28 XXXVIII/247/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXVIII/247/2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Legnickiego za 2021 rok.
27.05.2022 12:25 XXXVIII/246/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXVIII/246/2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Legnickiego za 2021 rok oraz sprawozdania finansowego Powiatu Legnickiego za 2021 rok
27.05.2022 12:22 XXXVIII/245/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXVIII/245/2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Legnickiego za 2021 rok.
27.05.2022 12:20 XXXVIII/244/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXVIII/244/2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.
27.05.2022 12:19 XXXVIII/243/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXVIII/243/2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2022 rok.
27.05.2022 12:16 XXXVIII/242/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXVIII/242/2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu legnickiego".
27.05.2022 12:15 XXXVIII/241/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXVIII/241/2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2022-2026.
27.05.2022 12:12 XXXVIII/240/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXVIII/240/2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Legnickiego za rok 2021.
27.05.2022 12:10 XXXVIII/239/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXVIII/239/2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia informacji z realizacji Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Powiatu Legnickiego na lata 2019-2021 za rok 2021.
27.05.2022 12:07 XXXVIII/238/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXVIII/238/2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
09.05.2022 14:38 XXXVII/237/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXVII/237/2022 z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.
09.05.2022 14:34 XXXVII/236/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXVII/236/2022 z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2022 r.
21.04.2022 10:53 XXXVI/235/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXVI/235/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Legnickiego.
21.04.2022 10:50 XXXVI/234/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXVI/234/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy.
21.04.2022 10:48 XXXVI/233/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXVI/233/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.
21.04.2022 10:44 XXXVI/232/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXVI/232/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2022 r.
04.04.2022 13:50 XXXV/231/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXV/231/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyznania Klasztorowi Zakonu Braci Mniejszych w Legnicy dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
04.04.2022 13:48 XXXV/230/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXV/230/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.
04.04.2022 13:47 XXXV/229/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXV/229/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2022 rok.
04.04.2022 13:44 XXXV/228/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXV/228/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie realizacji programu opieki wytchnieniowej w związku z programem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022.
04.04.2022 13:40 XXXV/227/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXV/227/2022 z dnia 31 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej dla Dorosłych "Prząśnik" w Brenniku.
04.04.2022 13:38 XXXV/226/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXV/226/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Legnickiego na lata 2022-2028.
04.04.2022 13:36 XXXV/225/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXV/225/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2021
04.04.2022 13:32 XXXV/224/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXV/224/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023" za rok 2021.
04.04.2022 13:30 XXXV/223/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXV/223/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Legnickiego na lata 2017-2021 za rok 2021.
04.04.2022 13:28 XXXV/222/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXV/222/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyznania Gminie Miejskiej Chojnów dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
04.04.2022 13:16 XXXV/221/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXV/221/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Antoniego w Niedźwiedzicach dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
22.03.2022 13:02 XXXIV/220/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXIV/220/2022 z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Legnickiego.
22.03.2022 13:01 XXXIV/219/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXIV/219/2022 z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy.
22.03.2022 12:58 XXXIV/218/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXIV/218/2022 z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.
22.03.2022 12:55 XXXIV/217/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXIV/217/2022 z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2022 rok.
31.01.2022 11:34 XXXIII/216/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXIII/216/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2022 rok.
31.01.2022 11:29 XXXIII/215/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXIII/215/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
31.01.2022 11:20 XXXIII/214/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXIII/214/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie przyjęcia Strategii Rozwiązania Problemów Społecznych dla Powiatu Legnickiego na lata 2022-2028
18.01.2022 10:22 XXXII/213/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXII/213/2022 z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.
18.01.2022 10:21 XXXII/212/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXII/212/2022 z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2022 rok.
18.01.2022 10:18 XXXII/211/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXII/211/2022 z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej.
18.01.2022 10:14 XXXII/210/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXII/210/2022 z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2022 przez Powiat Legnicki.
18.01.2022 10:06 XXXII/209/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXII/209/2022 z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
27.12.2021 11:40 XXXI/208/2021 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXI/208/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.
27.12.2021 11:38 XXXI/207/2021 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXI/207/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2021 rok.
27.12.2021 11:35 XXXI/206/2021 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXI/206/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie planu pracy Rady Powiatu Legnickiego na rok 2022.
27.12.2021 11:33 XXXI/205/2021 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXI/205/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
27.12.2021 11:30 XXXI/204/2021 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXI/204/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2022 rok.
27.12.2021 11:28 XXXI/203/2021 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXI/203/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.
27.12.2021 11:25 XXXI/202/2021 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXI/202/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie zadania publicznego.
27.12.2021 11:23 XXXI/201/2021 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXI/201/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Ścinawa na zminimalizowanie strat i skutków katastrofy budowlanej.
27.12.2021 11:20 XXXI/200/2021 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXI/200/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek kwotowych opłat za usunięcie pojazdów z drogi oraz ich parkowanie.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna