Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.01.2023 14:32 XLVII/299/2023 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLVII/299/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyznania Gminie Miejskiej Chojnów dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
30.01.2023 14:30 XLVII/298/2023 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLVII/298/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.
30.01.2023 14:29 XLVII/297/2023 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLVII/297/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2023 rok.
30.01.2023 14:27 XLVII/296/2023 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLVII/296/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie powiatu legnickiego do klastra energii.
30.01.2023 14:25 XLVII/295/2023 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLVII/295/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Powiatu Legnickiego.
30.01.2023 14:22 XLVII/294/2023 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLVII/294/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyznania rzymskokatolickiej parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Prochowicach dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
30.01.2023 14:19 XLVII/293/2023 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLVII/293/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonego zadania publicznego oraz udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
30.01.2023 14:05 XLVII/292/2023 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLVII/292/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2023 przez Powiat Legnicki.
28.12.2022 13:49 XLVI/291/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLVI/291/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2023 rok.
28.12.2022 13:47 XLVI/290/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLVI/290/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.
28.12.2022 13:46 XLVI/289/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLVI/289/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia spłaty.
28.12.2022 13:44 XLVI/288/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLVI/288/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego
28.12.2022 13:42 XLVI/287/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLVI/287/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2022 rok.
28.12.2022 13:40 XLVI/286/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLVI/286/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.
28.12.2022 13:39 XLVI/285/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLVI/285/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych
28.12.2022 13:36 XLVI/284/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLVI/284/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Legnickiego na 2023 rok.
28.12.2022 13:32 XLVI/283/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLVI/283/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Legnickiego na 2023 rok.
28.12.2022 13:29 XLVI/282/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLVI/282/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Legnickiego na 2023 rok.
28.12.2022 13:26 XLVI/281/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLVI/281/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Powiatu Legnickiego
25.11.2022 13:36 XLV/280/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLV/280/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.
25.11.2022 13:34 XLV/279/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLV/279/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2022 rok.
25.11.2022 13:33 XLV/278/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLV/278/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie skargi na działania dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu.
25.11.2022 13:26 XLV/277/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLV/277/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały.
25.11.2022 13:21 XLV/276/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLV/276/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu legnickiego.
25.11.2022 13:17 XLV/275/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLV/275/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
25.11.2022 13:15 XLV/274/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLV/274/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie stawek kwotowych opłat za usunięcie pojazdów z drogi oraz ich parkowanie.
25.11.2022 13:13 XLV/273/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLV/273/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Legnickiego na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 za lata 2020-2021.
04.11.2022 11:30 XLIV/272/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLIV/272/2022 z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.
04.11.2022 11:29 XLIV/271/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLIV/271/2022 z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2022 rok.
17.10.2022 12:38 XLIII/270/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLIII/269/2022 z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego
17.10.2022 12:34 XLIII/269/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLIII/269/2022 z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2022 rok.
29.09.2022 09:39 XLII/268/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLII/268/2022 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.
29.09.2022 09:36 XLII/267/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLII/267/2022 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2022 rok.
20.09.2022 10:57 XLI/266/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLI/266/2022 z dnia 16 września 2022 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych.
20.09.2022 10:56 XLI/265/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLI/265/2022 z dnia 16 września 2022 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych.
20.09.2022 10:53 XLI/264/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLI/264/2022 z dnia 16 września 2022 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych.
20.09.2022 10:46 XLI/263/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLI/263/2022 z dnia 16 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.
20.09.2022 10:45 XLI/262/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLI/262/2022 z dnia 16 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2022 rok
20.09.2022 10:43 XLI/261/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLI/261/2022 z dnia 16 września 2022 r. w sprawie skargi na działania dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu.
20.09.2022 10:39 XLI/260/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLI/260/2022 z dnia 16 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Legnicki.
20.09.2022 10:33 XLI/259/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLI/259/2022 z dnia 16 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu legnickiego.
20.09.2022 10:28 XLI/258/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLI/258/2022 z dnia 16 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, na czas oznaczony do 5 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Legnickiego położonej w obrębie Brennik gminy Ruja.
20.09.2022 10:25 XLI/257/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLI/257/2022 z dnia 16 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Legnickiego.
01.08.2022 11:13 XL/256/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XL/256/2022 z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.
01.08.2022 11:09 XL/255/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XL/255/2022 z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2022 r.
01.07.2022 12:10 XXXIX/254/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXIX/254/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.
01.07.2022 12:09 XXXIX/253/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXIX/253/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2022 rok.
01.07.2022 12:07 XXXIX/252/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXIX/252/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Antoniego w Niedźwiedzicach dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
01.07.2022 12:06 XXXIX/251/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXIX/251/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2022-2026.
01.07.2022 12:04 XXXIX/250/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXIX/250/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026.

1 2 3 4 5 6 następna