Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.01.2023 09:55 Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, w szczególności placów zabaw.
31.01.2023 09:52 Serwis e-budownictwo
31.01.2023 09:47 Komunikat dotyczący elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego (KOB)
31.01.2023 09:43 Obowiązki właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego
07.09.2020 11:23 Postępowanie administracyjne w sprawie samowolnej rozbudowy budynku gospodarczego położonego na działce nr 694/20 w Kunicach
06.08.2020 13:10 Odwołanie od dec. 42/2020 z dnia 2.07.2020r.
16.07.2020 07:54 Informacja dla właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w szczególności placów zabaw i siłowni zewnętrznych
03.07.2020 10:19 Decyzja nr 42/2020 w sprawie budowy budowli ziemnej o funkcji komunikacyjnej na działce nr 285/95 obręb Spalona, Gmina Kunice
20.12.2019 15:03 Informacja w sprawie zbędnych/zużytych składnikach ajątku ruchomego PINB
11.06.2019 08:17 Zażalenie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Legnicy informuje, że do tut. inspektoratu wpłynęło zażalenie na Postanowienie PINB w Legnicy nr 35/2019 w sprawie budowy budowli ziemnej o funkcji komunikacyjnej na działce nr 285/95 obręb Spalona, gm. Kunice.
10.05.2019 13:41 Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie budowy budowli ziemnej o funkcji komunikacyjnej na działce nr 285/95 obręb Spalona, gmina Kunice
02.04.2019 11:22 Pismo w sprawie Spalonej gm Kunice z dnia 12.03.2019r.
11.12.2017 13:06 Komunikat z dnia 11.12.2017r.