Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.12.2020 09:18 WS.6222.2.3.2020 Decyzja WS.6222.2.3.2020 ujednolicająca Pozwolenie zintegrowane wydane dla Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.
18.12.2019 11:18 WS.6222.2.19.2019 Decyzja WS.6222.2.19.2019 zmieniająca pozwolenie zintegrowane wydane dla Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o. Zakład w Kunicach
07.11.2019 12:22 WS.6222.1.8.2019 Decyzja WS.6222.1.8.2019 zmieniająca pozwolenie zintegrowane wydane dla Sonac Osetnica Sp. z o.o.
06.06.2018 10:39 AS.6222.1.4.2018 Decyzja AS.6222.1.4.2018 zmieniająca pozwolenie zintegrowane wydane dla Sonac Osetnica Sp. z o.o.
03.01.2018 11:36 AS.6222.4.2017 Decyzja AS.6222.4.2017 zmieniająca Pozwolenie zintegrowane wydane dla Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.
15.12.2017 08:01 AS.6222.3.8.2017 Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w pozwoleniu zintegrowanym wydanym dla Sonac Osetnica Sp. z o.o.
20.11.2017 12:07 AS.6222.3.2017 Pozwolenie zintegrowane dla Sonac Osetnica Sp. z o.o.
28.08.2017 07:08 AS.6222.3.3.2017 Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do unieszkodliwiania/ odzysku produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego o zdolności produkcyjnej ponad 10 ton na dobę przez Sonac Osetnica Sp. z o.o. w Osetnicy oraz wygaszenia obowiązującego pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji przerobu odpadów zwierzęcych, udzielonego decyzją Starosty Legnickiego z dnia 9 lutego 2006 r. znak: RS.7621/1/2006 z późn. zmianami.
13.07.2017 10:29 AS.6222.2.2017 Decyzja AS.6222.2.2017 ujednolicająca Pozwolenie zintegrowane wydane dla Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.
13.07.2017 10:20 AS.6222.1.2017 Decyzja AS.6222.1.2017 zmieniająca Pozwolenie zintegrowane wydane dla Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.