Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.11.2018 11:14 172/643/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nieodplatne przekazanie kostki brukowej.
15.11.2018 11:12 172/642/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Legnickiego na 2018 rok.
15.11.2018 11:11 172/641/2018 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych stanowiących mienie powiatu.
15.11.2018 11:09 172/640/2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Legnickiego na 2019 rok wraz z uzasadnieniem.
15.11.2018 11:06 172/639/2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.
08.11.2018 11:41 171/638/2018 w sprawie ogłoszenia powiatowego konkursu plastycznego dla osób z niepełnosprawnościami.
08.11.2018 11:00 171/637/2018 w sprawie obniżenia ceny nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Golanka Dolna gminy Prochowice, w granicach działki numer 236/8.
08.11.2018 09:22 171/636/2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców powiatu legnickiego.
08.11.2018 09:20 171/635/2018 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych stanowiących mienie powiatu.
25.10.2018 11:03 170/634/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż składników majątkowych stanowiących mienie powiatu.
25.10.2018 11:02 170/633/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Legnickiego na 2018 rok.
25.10.2018 11:01 170/632/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej.
25.10.2018 10:59 170/631/2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Powiatu Legnickiego za III kwartał 2018 roku.
19.10.2018 10:12 169/630/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Legnickiego na 2018 rok.
19.10.2018 10:10 169/629/2018 w sprawie powołania Komisji.
09.10.2018 10:08 167/628/2018 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składnika majątkowego stanowiącego mienie powiatu.
09.10.2018 10:04 167/627/2018 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Powiatu Legnickiego na lata 2018-2021.
09.10.2018 09:04 167/626/2018 w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy do realizacji projektu " Aktywna integracja w Powiecie Legnickim ".
09.10.2018 08:59 167/625/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu, w którym jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna i świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
28.09.2018 13:17 166/624/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż składników majątkowych stanowiących mienie powiatu.
28.09.2018 13:15 166/623/2018 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych stanowiących mienie powiatu.
28.09.2018 13:13 166/622/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Legnickiego na 2018 rok.
28.09.2018 13:10 166/621/2018 w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem stanowiącym własność Powiatu Legnickiego.
20.09.2018 09:29 165/620/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy.
20.09.2018 09:25 165/619/2018 w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem stanowiącym własność Powiatu Legnickiego.
20.09.2018 09:24 165/618/2018 w sprawie zatwierdzenia wniosku o udzielenie zamówienia publicznego.
13.09.2018 09:21 164/617/2018 w sprawie wyrażenia opinii na temat pozbawienia kategorii drogi powiatowej.
13.09.2018 09:19 164/616/2018 w sprawie wyrażenia opinii na temat pozbawienia kategorii drogi powiatowej.
13.09.2018 09:16 164/615/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących uchwalenia programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
13.09.2018 09:14 164/614/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Legnickiego na 2018 rok.
13.09.2018 09:11 164/613/2018 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy.
13.09.2018 09:09 164/612/2018 w sprawie zatwierdzenia wniosku o udzielenie zamówienia publicznego.
06.09.2018 10:46 163/611/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
06.09.2018 10:45 163/610/2018 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych stanowiących mienie powiatu.
06.09.2018 10:43 163/609/2018 w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem stanowiącym własność Powiatu Legnickiego.
06.09.2018 10:41 163/608/2018 w sprawie zatwierdzenia wniosku o udzielenie zamówienia publicznego.
06.09.2018 10:39 163/607/2018 w sprawie pozbawienia drogi Kochlice - Rzeszotary - Legnica ( ul. Legnicka ) kategorii drogi powiatowej.
28.08.2018 13:25 162/606/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie.
28.08.2018 13:20 162/605/2018 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Legnickiego na 2019 rok.
28.08.2018 13:17 162/604/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Legnickiego na 2018 rok.
27.07.2018 09:57 161/603/2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Golanka Dolna gminy Prochowice w granicach działki numer 236/8
27.07.2018 09:56 161/602/2018 w sprawie zaopiniowania projektu "Programu ochrony środowiska dla Gminy Legnickie Pole do roku 2020" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Legnickie Pole".
27.07.2018 09:55 161/601/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie dokonania podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2018 roku.
27.07.2018 09:53 161/600/2018 w sprawie zatwierdzenia wniosku o udzielenie zamówienia publicznego
27.07.2018 09:52 161/598/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Legnickiego na 2018 rok
27.07.2018 09:52 161/599/2018 w sprawie zatwierdzenia wniosku o udzielenie zamówienia publicznego
27.07.2018 09:51 161/597/2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Powiatu Legnickiego za II kwartał 2018 roku
27.07.2018 09:50 161/596/2018 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Legnickiego za I półrocze 2018 roku
27.07.2018 09:46 160/595/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Legnickiego na 2018 rok
12.07.2018 12:17 160/594/2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych " Prząśnik " w Brenniku.

1 2 3 4 5 6 następna