Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.01.2015 09:45 III/21/2015 Uchwała Nr III/21/2015 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu legnickiego
29.12.2014 15:50 II/20/2014 Uchwała Nr II/20/2014 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Legnicy
29.12.2014 14:40 II/19/2014 Uchwała Nr II/19/2014 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie planu pracy Rady Powiatu legnickiego na rok 2015
29.12.2014 14:35 II/18/2014 Uchwała Budżetowa Powiatu Legnickiego na 2015 rok Nr II/18/2014 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 18 grudnia 2014 r.
29.12.2014 14:30 II/17/2014 Uchwała Nr II/17/2014 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego
29.12.2014 14:25 II/16/2014 Uchwała Nr II/16/2014 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego
29.12.2014 14:20 II/15/2014 Uchwała Nr II/15/2014 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu legnickiego na rok 2014
29.12.2014 14:15 II/14/2014 Uchwała Nr II/14/2014 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014
29.12.2014 14:10 II/13/2014 Uchwała Nr II/13/2014 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Legnickiego
29.12.2014 14:05 II/12/2014 Uchwała Nr II/12/2014 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
29.12.2014 14:00 II/11/2014 Uchwała Nr II/11/2014 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie delegowania radnego Powiatu Legnickiego w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego
03.12.2014 15:23 I/10/2014 Uchwała Nr I/10/2014 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu komisji stałych
03.12.2014 15:21 I/9/2014 Uchwała Nr I/9/2014 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
03.12.2014 15:19 I/8/2014 Uchwała Nr I/8/2014 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Legnickiego
03.12.2014 15:17 I/7/2014 Uchwała Nr I/7/2014 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Legnickiego
03.12.2014 15:15 I/6/2014 Uchwała Nr I/6/2014 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Legnickiego
03.12.2014 15:10 I/5/2014 Uchwała Nr I/5/2014 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Legnickiego
03.12.2014 15:05 I/4/2014 Uchwała Nr I/4/2014 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Legnickiego
03.12.2014 15:00 I/3/2014 Uchwała Nr I/3/2014 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Legnickiego
03.12.2014 14:48 I/2/2014 Uchwała Nr I/2/2014 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Legnickiego
03.12.2014 14:37 I/1/2014 Uchwała Nr I/1/2014 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Legnickiego

poprzednia 1 2 3 4 5