Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.10.2018 14:09 XXXIX/221/2018 Uchwała Nr XXXIX/221/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek kwotowych opłat za usunięcie pojazdów z drogi oraz ich parkowanie
19.10.2018 14:05 XXXIX/220/2018 Uchwała Nr XXXIX/220/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie utworzenia Domu Dziecka "Słoneczko" w Golance Dolnej i nadanie mu statutu
19.10.2018 14:02 XXXIX/219/2018 Uchwała Nr XXXIX/219/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w 2018 roku
19.10.2018 13:59 XXXIX/218/2018 Uchwała Nr XXXIX/218/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego
19.10.2018 13:55 XXXIX/217/2018 Uchwała Nr XXXIX/217/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok
19.10.2018 13:45 XXXIX/216/2018 Uchwała Nr XXXIX/216/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie udzielenia w 2018 roku dotacji celowej z budżetu Powiatu Legnickiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłkowicach
19.10.2018 13:37 XXXIX/215/2018 Uchwała Nr XXXIX/215/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
25.09.2018 13:02 XXXVIII/214/2018 Uchwała Nr XXXVIII/214/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego
25.09.2018 12:54 XXXVIII/213/2018 Uchwała Nr XXXVIII/213/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok
19.09.2018 13:15 XXXVII/212/2018 Uchwała Nr XXXVII/212/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 13 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Legnickiego
19.09.2018 13:13 XXXVII/211/2018 Uchwała Nr XXXVII/211/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
19.09.2018 13:11 XXXVII/210/2018 Uchwała Nr XXXVII/210/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego
19.09.2018 13:07 XXXVII/209/2018 Uchwała Nr XXXVII/209/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie pozbawienia drogi Kochlice - Rzeszotary - Legnica (ul. Legnicka) kategorii drogi powiatowej
19.09.2018 13:05 XXXVII/208/2018 Uchwała Nr XXXVII/208/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie skargi na Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy nr 1 w Chojnowie
19.09.2018 13:01 XXXVII/207/2018 Uchwała Nr XXXVII/207/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy
18.09.2018 14:27 XXXVII/206/2018 Uchwała Nr XXXVII/206/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w 2019 roku
18.09.2018 14:22 XXXVII/205/2018 Uchwała Nr XXXVII/205/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego
18.09.2018 14:15 XXXVII/204/2018 Uchwała Nr XXXVII/204/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok
05.07.2018 11:16 XXXVI/203/2018 Uchwała Nr XXXVI/203/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania środków finansowych na nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Legnicy
05.07.2018 11:15 XXXVI/202/2018 Uchwała Nr XXXVI/202/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego
05.07.2018 11:13 XXXVI/201/2018 Uchwała Nr XXXVI/201/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok
05.07.2018 11:11 XXXVI/200/2018 Uchwała Nr XXXVI/200/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Miejską Chojnów, a Powiatem Legnickim w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki języka łemkowskiego dla uczniów w międzyszkolnym punkcie nauczania języka mniejszości narodowej prowadzonym przez Gminę Miejską Chojnów
22.05.2018 08:59 XXXV/199/2018 Uchwała Nr XXXV/199/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zakazu i ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim
22.05.2018 08:58 XXXV/198/2018 Uchwała Nr XXXV/198/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Powiatu Legnickiego na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2022 - 2025
22.05.2018 08:56 XXXV/197/2018 Uchwała Nr XXXV/197/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Legnickiego za rok 2017
22.05.2018 08:42 XXXV/196/2018 Uchwała Nr XXXV/196/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego
22.05.2018 08:41 XXXV/195/2018 Uchwała Nr XXXV/195/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok
22.05.2018 08:37 XXXV/194/2018 Uchwała Nr XXXV/194/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Legnickiego za 2017 rok
22.05.2018 08:31 XXXV/193/2018 Uchwała Nr XXXV/193/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Legnickiego za 2017 rok
10.04.2018 08:32 XXXIV/192/2018 Uchwała Nr XXXIV/192/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Legnickiego
10.04.2018 08:29 XXXIV/191/2018 Uchwała Nr XXXIV/191/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Legnickiego
10.04.2018 08:27 XXXIV/190/2018 Uchwała Nr XXXIV/190/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Legnickiego
10.04.2018 08:25 XXXIV/189/2018 Uchwała Nr XXXIV/189/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia w 2018 r. dotacji celowej z budżetu Powiatu Legnickiego dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy
10.04.2018 08:24 XXXIV/188/2018 Uchwała Nr XXXIV/188/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia w 2018 r. dotacji celowej z budżetu Powiatu Legnickiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaroszówce
10.04.2018 08:22 XXXIV/187/2018 Uchwała Nr XXXIV/187/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego
10.04.2018 08:20 XXXIV/186/2018 Uchwała Nr XXXIV/186/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego
26.03.2018 11:15 XXXIII/185/2018 Uchwała Nr XXXIII/185/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych
26.03.2018 11:14 XXXIII/184/2018 Uchwała Nr XXXIII/184/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego
26.03.2018 11:12 XXXIII/183/2018 Uchwała Nr XXXIII/183/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok
26.03.2018 11:11 XXXIII/182/2018 Uchwała Nr XXXIII/182/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
26.03.2018 11:07 XXXIII/181/2018 Uchwała Nr XXXIII/181/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Centrum Opiekuńczo - Wychowawczego Powiatu Legnickiego w Golance Dolnej
26.03.2018 11:04 XXXIII/180/2018 Uchwała Nr XXXIII/180/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Legnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
05.02.2018 11:10 XXXII/179/2018 Uchwała Nr XXXII/179/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i pozostałych niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
05.02.2018 11:07 XXXII/178/2018 Uchwała Nr XXXII/178/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2018 - 2022.
05.02.2018 11:05 XXXII/177/2018 Uchwała Nr XXXII/177/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia w 2018 r. dotacji celowej z budżetu Powiatu Legnickiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kunicach.
05.02.2018 11:04 XXXII/176/2018 Uchwała Nr XXXII/176/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020”
05.02.2018 11:00 XXXII/175/2018 Uchwała Nr XXXII/175/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018 przez Powiat Legnicki.
05.02.2018 09:06 XXXII/174/2018 Uchwała Nr XXXII/174/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w 2018 r.
05.02.2018 09:03 XXXII/173/2018 Uchwała Nr XXXII/173/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego
05.02.2018 08:58 XXXII/172/2018 Uchwała Nr XXXII/172/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok

1 2 3 4 5 następna