Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.11.2014 14:54 175/686/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
20.11.2014 13:08 175/685/2014 w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem stanowiącym własność Powiatu Legnickiego.
20.11.2014 13:04 175/684/2014 w sprawie zmian w budżecie powiatu legnickiego na 2014 rok.
20.11.2014 13:00 175/683/2014 w sprawie nieodpłatnego przekazania wartości nakładów poniesionych na zadanie inwestycyjne pn.: " Terenowe stanowisko edukacyjne przy Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie ''.
13.11.2014 15:35 174/682/2014 w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem stanowiącym własność Powiatu Legnickiego.
13.11.2014 12:14 174/681/2014 w sprawie zmian w budżecie powiatu legnickiego na 2014 rok.
13.11.2014 12:11 174/680/2014 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy.
13.11.2014 12:09 174/679/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie składników majątkowych stanowiących mienie powiatu.
13.11.2014 12:07 174/678/2014 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych stanowiących mienie powiatu.
13.11.2014 12:02 174/677/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż składników majątkowych stanowiących mienie powiatu.
13.11.2014 11:57 174/676/2014 w sprawie zatwierdzenia wniosku o udzielenie zamówienia publicznego.
13.11.2014 11:48 174/675/2014 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Legnickiego na rok 2015 wraz z uzasadnieniem.
13.11.2014 11:08 174/674/2014 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.
06.11.2014 11:04 173/673/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż składników majątkowych stanowiących mienie powiatu.
06.11.2014 11:02 173/672/2014 w sprawie zmian w budżecie powiatu legnickiego na 2014 rok.
06.11.2014 11:00 173/671/2014 w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntami.
06.11.2014 10:56 173/670/2014 zmieniajaca uchwałę w sprawie dokonania podziału środków finansowych z Państowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2014 roku.
30.10.2014 13:53 172/669/2014 w sprawie zmian w budżecie powiatu legnickiego na 2014 rok.
23.10.2014 10:30 171/668/2014 w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem stanowiącym własność Powiatu Legnickiego.
23.10.2014 10:27 171/667/2014 w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu legnickiego za rok szkolny 2013/2014.
23.10.2014 10:25 171/666/2014 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Powiatu Legnickiego za III kwartał 2014 roku.
23.10.2014 10:24 171/665/2014 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli.
23.10.2014 10:22 171/664/2014 w sprawie zatrudnienia Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnowie.
23.10.2014 10:20 171/663/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnowie.
23.10.2014 10:14 171/662/2014 w sprawie zmian w budżecie powiatu legnickiego na 2014 rok.
02.10.2014 10:22 169/661/2014 w sprawie zatwierdzenia wniosku o udzielenie zamówienia publicznego.
02.10.2014 10:13 169/660/2014 w sprawie zmian w budżecie powiatu legnickiego na 2014 rok.
02.10.2014 10:11 169/659/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie.
02.10.2014 10:08 169/658/2014 w sprawie obniżenia ceny nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Legnickie Pole gminy Legnickie Pole w granicach działki numer 9/56.
02.10.2014 10:05 169/657/2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących uchwalenia Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2015.
25.09.2014 10:29 168/656/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
25.09.2014 10:27 168/655/2014 w sprawie zmian w budżecie powiatu legnickiego na 2014 rok.
18.09.2014 12:05 167/654/2014 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli.
18.09.2014 12:02 167/653/2014 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych stanowiących mienie powiatu.
18.09.2014 11:58 167/652/2014 w sprawie organizacji imprezy rekreacyjno-zdrowotnej pod nazwą: " Marszem po zdrowie ".
11.09.2014 12:33 166/651/2014 w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem stanowiącym własność Powiatu Legnickiego.
11.09.2014 12:31 166/650/2014 w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem stanowiącym własność Powiatu Legnickiego.
11.09.2014 12:29 166/649/2014 w sprawie zatwierdzenia wniosku o udzielenie zamówienia publicznego.
11.09.2014 12:28 166/648/2014 w sprawie zatwierdzenia wniosku o udzielenie zamówienia publicznego.
11.09.2014 12:23 166/647/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie dokonania podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2014 roku.
04.09.2014 14:02 165/646/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
28.08.2014 12:57 164/645/2014 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Legnickiego na 2015 rok.
28.08.2014 12:53 164/644/2014 w sprawie zmian w budżecie powiatu legnickiego na 2014 rok.
28.08.2014 10:24 164/643/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu opieki nad zabytkami powiatu legnickiego na lata 2011-2015, za okres 2012-2013.
21.08.2014 10:21 163/642/2014 w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntami stanowiącymi własność Powiatu Legnickiego.
21.08.2014 10:18 163/641/2014 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.
21.08.2014 10:14 163/640/2014 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy.
21.08.2014 10:10 163/639/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie dokonania podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2014 roku.
31.07.2014 15:56 162/638/2014 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
31.07.2014 13:11 162/637/2014 w sprawie wyrażenia poparcia.

1 2 3 4 5 6 następna