Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.12.2011 12:34 XIII/67/2011 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XIII/67/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego
20.12.2011 12:31 XIII/66/2011 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XIII/66/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu legnickiego na 2011 rok
01.12.2011 15:21 XII/65/2011 Uchwała Nr XII/65/2011 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie delegowania radnego Powiatu Legnickiego w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego
01.12.2011 15:19 XII/64/2011 Uchwała Nr XII/64/2011 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek kwotowych opłat za usunięcie pojazdów z drogi oraz ich parkowanie
01.12.2011 15:16 XII/63/2011 Uchwała Nr XII/63/2011 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego
01.12.2011 15:13 XII/62/2011 Uchwała Nr XII/62/2011 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu legnickiego na 2011 r.
01.12.2011 15:12 XII/61/2011 Uchwała Nr XII/61/2011 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej proponowanej zmiany granic Powiatu Legnickiego
01.12.2011 15:10 XII/60/2011 Uchwała Nr XII/60/2011 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2012
01.12.2011 15:08 XII/59/2011 Uchwała Nr XII/59/2011 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami powiatu legnickiego na lata 2011-2015”
22.09.2011 14:21 XI/58/2011 Uchwała Nr XI/58/2011 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 15 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami powiatu legnickiego w zakresie zmian granic powiatu
22.09.2011 14:20 XI/57/2011 Uchwała Nr XI/57/2011 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 15 września 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu legnickiego
22.09.2011 14:19 XI/56/2011 Uchwała Nr XI/56/2011 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 15 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu komisji stałych Rady Powiatu
22.09.2011 14:18 XI/55/2011 Uchwała Nr XI/55/2011 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 15 września 2011 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnowie
22.09.2011 14:16 XI/54/2011 Uchwała Nr XI/54/2011 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek kwotowych opłat za usunięcie pojazdów z drogi oraz ich parkowanie
22.09.2011 14:15 XI/53/2011 Uchwała Nr XI/53/2011 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 15 września 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego
22.09.2011 14:14 XI/52/2011 Uchwała Nr XI/52/2011 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 15 września 2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu legnickiego na 2011 r.
21.07.2011 14:45 X/51/2011 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr X/51/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat legnicki”
21.07.2011 14:41 X/50/2011 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr X/50/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego
22.06.2011 11:42 IX/49/2011 Uchwała Nr IX/49/2011 Rady Powiatu Legnickiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu legnickiego na lata 2011 - 2025
22.06.2011 11:41 IX/48/2011 Uchwała Nr IX/48/2011 Rady Powiatu Legnickiego w sprawie zmiany budżetu powiatu legnickiego na 2011 r.
22.06.2011 11:40 IX/47/2011 Uchwała Nr IX/47/2011 Rady Powiatu Legnickiego zmieniającą uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu legnickiego
22.06.2011 11:39 IX/46/2011 Uchwała Nr IX/46/2011 Rady Powiatu Legnickiego w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie
22.06.2011 11:38 IX/45/2011 Uchwała Nr IX/45/2011 Rady Powiatu Legnickiego w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Chojnowie
22.06.2011 11:33 IX/44/2011 Uchwała Nr IX/44/2011 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 16 czerwca 2011 w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Piotrowicach
24.05.2011 09:02 VIII/43/2011 Uchwała Nr VIII/43/2011 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego na lata 2011 - 2025
24.05.2011 09:00 VIII/42/2011 Uchwała Nr VIII/42/2011 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu legnickiego na 2011 r.
24.05.2011 08:58 VIII/41/2011 Uchwała Nr VIII/41/2011 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie gospodarki finansowej powiatu legnickiego na lata 2011 – 2013
24.05.2011 08:56 VIII/40/2011 Uchwała Nr VIII/40/2011 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Legnicy
24.05.2011 08:54 VIII/39/2011 Uchwała Nr VIII/39/2011 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Legnicy
05.05.2011 08:40 VII/38/2011 Uchwała Nr VII/38/2011 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
05.05.2011 08:39 VII/37/2011 Uchwała Nr VII/37/2011 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej „Prząśnik” w Brenniku
05.05.2011 08:37 VII/36/2011 Uchwała Nr VII/36/2011 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Legnickiego za rok 2010
05.05.2011 08:34 VII/35/2011 Uchwała Nr VII/35/2011 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu legnickiego za rok 2010
24.03.2011 10:38 VI/34/2011 Uchwała Nr VI/34/2011 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do delegowania do odbycia podróży służbowej dla Przewodniczącego Rady Powiatu
24.03.2011 10:36 VI/33/2011 Uchwała Nr VI/33/2011 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego powiatu legnickiego
24.03.2011 10:35 VI/32/2011 Uchwała Nr VI/32/2011 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego na lata 2011-2025
24.03.2011 10:34 VI/31/2011 Uchwała Nr VI/31/2011 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu legnickiego na 2011 r.
24.03.2011 10:33 VI/30/2011 Uchwała Nr VI/30/2011 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2011 r.
24.03.2011 10:32 VI/29/2011 Uchwała Nr VI/29/2011 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia rodziców z opłat za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich w rodzinie zastępczej
24.03.2011 10:31 VI/28/2011 Uchwała Nr VI/28/2011 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie ustalenia warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia rodziców dziecka, osoby pełnoletniej lub jego rodziców, opiekunów prawnych, kuratorów, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka, z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej
24.03.2011 10:30 VI/27/2011 Uchwała Nr VI/27/2011 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających powiatowi legnickiemu lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
24.03.2011 10:27 VI/26/2011 Uchwała Nr VI/26/2011 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 17 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Legnickiego na rok 2011
01.02.2011 14:10 V/25/2011 Uchwała Nr V/25/2011 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 27 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Legnicy
01.02.2011 14:00 V/24/2011 Uchwała Nr V/24/2011 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia rodzajów zadań, z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2011, przez powiat legnicki
01.02.2011 13:50 V/23/2011 Uchwała Nr V/23/2011 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Legnickiego na rok 2011
07.01.2011 13:49 IV/22/2010 Uchwała Nr IV/22/2010 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu komisji stałych Rady Powiatu
07.01.2011 13:44 IV/21/2010 Uchwała Budżetowa Powiatu Legnickiego na rok 2011 Nr IV/21/2010 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 30 grudnia 2010 r.
07.01.2011 13:42 IV/20/2010 Uchwała Nr IV/20/2010 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego na lata 2011-2025
07.01.2011 13:41 IV/19/2010 Uchwała Nr IV/19/2010 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Legnickiego
07.01.2011 13:40 IV/18/2010 Uchwała Nr IV/18/2010 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie delegowania radnego Rady Powiatu Legnickiego w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego

poprzednia 1 2 3 4 5 następna