Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.11.2013 13:42 XXXI/167/2013 Uchwała Nr XXXI/167/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawek kwotowych opłat za usunięcie pojazdów z drogi oraz ich parkowanie
28.11.2013 13:40 XXXI/166/2013 Uchwała Nr XXXI/166/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki kwotowej opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest powiat legnicki dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
28.11.2013 13:35 XXXI/165/2013 Uchwała Nr XXXI/165/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
25.09.2013 13:52 XXX/164/2013 Uchwała Nr XXX/164/2013 z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w 2014 roku
25.09.2013 13:50 XXX/163/2013 Uchwała Nr XXX/163/2013 z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego
25.09.2013 13:49 XXX/162/2013 Uchwała Nr XXX/162/2013 z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu legnickiego na 2013 r.
25.09.2013 13:48 XXX/161/2013 Uchwała Nr XXX/161/2013 z dnia 19 września 2013 r. w sprawie przystąpienia oraz realizacji przez powiat legnicki projektu pn. „Szkoła na miarę czasów” w ramach działania 3.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2013 – 2015
25.09.2013 13:46 XXX/160/2013 Uchwała Nr XXX/160/2013 z dnia 19 września 2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu legnickiego
25.09.2013 13:44 XXX/159/2013 Uchwała Nr XXX/159/2013 z dnia 19 września 2013 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego
25.09.2013 08:40 XXX/158/2013 Uchwała Nr XXX/158/2013 z dnia 19 września 2013 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego
25.09.2013 08:37 XXX/157/2013 Uchwała Nr XXX/157/2013 z dnia 19 września 2013 r. w sprawie pozbawienia części drogi nr 2181 D kategorii drogi powiatowej
25.09.2013 08:35 XXX/156/2013 Uchwała Nr XXX/156/2013 z dnia 19 września 2013 r. w sprawie częściowego pozbawienia drogi nr 2204 D kategorii drogi powiatowej
04.07.2013 09:21 XXIX/155/2013 Uchwała Nr XXIX/155/2013 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka w Krzywej
04.07.2013 09:18 XXIX/154/2013 Uchwała Nr XXIX/154/2013 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyznania w 2013 roku dotacji celowej z budżetu Powiatu Legnickiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krotoszycach
04.07.2013 09:16 XXIX/153/2013 Uchwała Nr XXIX/153/2013 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie pozbawienia dróg nr 2208D i 2209D kategorii dróg powiatowych
04.07.2013 09:15 XXIX/152/2013 Uchwała Nr XXIX/152/2013 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego
04.07.2013 09:14 XXIX/151/2013 Uchwała Nr XXIX/151/2013 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego
04.07.2013 09:12 XXIX/150/2013 Uchwała Nr XXIX/150/2013 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego
04.07.2013 09:07 XXIX/149/2013 Uchwała Nr XXIX/149/2013 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w 2013 roku
04.07.2013 09:02 XXIX/148/2013 Uchwała Nr XXIX/148/2013 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu legnickiego na 2013 r.
04.07.2013 08:56 XXIX/147/2013 Uchwała Nr XXIX/147/2013 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy
23.05.2013 12:13 XXVIII/146/2013 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXVIII/146/2013 z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Legnickiego za rok 2012
23.05.2013 12:09 XXVIII/145/2013 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXVIII/145/2013 z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu legnickiego za rok 2012
23.05.2013 12:07 XXVIII/144/2013 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXVIII/144/2013 z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie ustalenia stawki kwotowej opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Legnicki dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
23.05.2013 12:05 XXVIII/143/2013 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXVIII/143/2013 z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie w sprawie wysokości stawek kwotowych opłat za usunięcie pojazdów z drogi oraz ich parkowanie
23.05.2013 12:03 XXVIII/142/2013 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXVIII/142/2013 z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Łukasza Ewangelisty w Rui
23.05.2013 11:59 XXVIII/141/2013 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXVIII/141/2013 z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego
23.05.2013 11:57 XXVIII/140/2013 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXVIII/140/2013 z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu legnickiego na rok 2013
30.04.2013 10:12 XXVII/139/2013 Uchwała Nr XXVII/139/2013 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego
30.04.2013 10:08 XXVII/138/2013 Uchwała Nr XXVII/138/2013 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej proponowanej zmiany granic Powiatu Legnickiego
26.03.2013 12:11 XXVI/137/2013 Uchwała Nr XXVI/137/2013 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego
26.03.2013 12:07 XXVI/136/2013 Uchwała Nr XXVI/136/2013 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu legnickiego na 2013 r.
26.03.2013 11:30 XXVI/135/2013 Uchwała Nr XXVI/135/2013 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego
26.03.2013 11:27 XXVI/134/2013 Uchwała Nr XXVI/134/2013 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 21 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2009-2014
07.03.2013 10:02 XXV/133/2013 Uchwała Nr XXV/133/2013 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie statutu Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Powiatu Legnickiego w Golance Dolnej
07.03.2013 10:00 XXV/132/2013 Uchwała Nr XXV/132/2013 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie nazwy Domu Dziecka w Golance Dolnej
07.03.2013 09:58 XXV/131/2013 Uchwała Nr XXV/131/2013 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Legnickiego w zakresie zmian granic powiatu
07.03.2013 09:49 XXV/130/2013 Uchwała Nr XXV/130/2013 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
04.02.2013 12:49 XXIV/129/2013 Uchwała Nr XXIV/129/2013 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego
04.02.2013 12:44 XXIV/128/2013 Uchwała Nr XXIV/128/2013 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego
04.02.2013 12:23 XXIV/127/2013 Uchwała Nr XXIV/127/2013 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/108/2012 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego
04.02.2013 12:18 XXIV/126/2013 Uchwała Nr XXIV/126/2013 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/107/2012 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego
04.02.2013 12:03 XXIV/125/2013 Uchwała Nr XXIV/125/2013 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Piotrowicach
04.02.2013 11:50 XXIV/124/2013 Uchwała Nr XXIV/124/2013 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które mogą być finansowane ze srodków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2013przez powiat legnicki
18.12.2012 10:31 XXIII/123/2012 Uchwała Nr XXIII/123/2012 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie planu pracy Rady Powiatu Legnickiego na rok 2013
18.12.2012 10:24 XXIII/122/2012 Uchwała Nr XXIII/122/2012 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych w 2013 r.
18.12.2012 10:17 XXIII/121/2012 Uchwała budżetowa powiatu legnickiego na rok 2013 Nr XXIII/121/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r.
18.12.2012 10:12 XXIII/120/2012 Uchwała Nr XXIII/120/2012 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego
18.12.2012 10:04 XXIII/119/2012 Uchwała Nr XXIII/119/2012 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, ktore nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012
18.12.2012 09:59 XXIII/118/2012 Uchwała Nr XXIII/118/2012 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu legnickiego na 2012 r.

poprzednia 1 2 3 4 5 następna