Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Starostwie Powiatowym w Legnicy

Lp. Nazwa zbioru Zbiór

Wydział Architektury i Budownictwa

1.

Rejestr zgłoszeń obiektów zgodnie z art. 29 ust. 1, pkt. 1a, 2b, 19a Prawa Budowlanego

pobierz
2.

 

Rejestr pozwoleń na budowę

 

pobierz

 

3.

 

Rejestr zgłoszeń zamiaru budowy, rozbiórki lub wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę

 

pobierz

 

4.

 

Rejestr zaświadczeń o samodzielności lokalu

 

pobierz

 

Wydział Ochrony Środowiska

1.

 

Wykaz wydanych pozwoleń wodno-prawnych,
Wykaz wydanych pozwoleń i zgłoszeń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
Wykaz zezwoleń na transport odpadów na terenie kraju,
Wykaz wydanych pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
Wykaz pozwoleń na przetwarzanie odpadów,
Wykaz pozwoleń na zbieranie odpadów,
Wykaz decyzji warunkowych na wycinkę drzew i krzewów,
Wykaz wydanych decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej,
Wykaz koncesji na wydobycie kopalin na obszarze do 2 ha,
Wykaz zgłoszeń na wykorzystanie ciepła ziemi.

Informacje dot. w/w zagadnień publikowane są na ogólnokrajowym portalu ochrony środowiska EKOportal.

EKOportal

 

Wydział Komunikacji i Transportu Drogowego – ewidencja kierowców (prawa jazdy)

1.

 

Centralna ewidencja kierowców

 

pobierz

 

Wydział Komunikacji i Transportu Drogowego – ewidencja pojazdów

2.

 

Centralna ewidencja pojazdów

 

pobierz

 

Wydział Komunikacji i Transportu Drogowego – licencje, zezwolenia, zaświadczenia

3.

 

Rejestr licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy

 

pobierz

 

4.

 

Rejestr zezwoleń na przewozy regularne osób

 

pobierz

 

5.

 

Rejestr zezwoleń na przewozy specjalne osób

 

pobierz

 

6.

 

Rejestr zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne

 

pobierz

 

7.

 

Rejestr zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy

 

pobierz

 

8.

 

Ewidencja stacji kontroli pojazdów

 

pobierz

 

9.

 

Ewidencja podmiotów prowadzących szkolenia kierowców

 

pobierz

 

10.

 

Ewidencja diagnostów

 

pobierz

 

11.

 

Ewidencja instruktorów nauki jazdy

 

pobierz

 

12.

 

Ewidencja wykładowców

 

pobierz

 

13.

 

Wyniki zdawalności egzaminów na prawo jazdy wg ośrodków.

 

pobierz

Wydział Dróg i Mostów

1.

 

Rejestr zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych

 

pobierz

 

2.

 

Rejestr zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny

 

pobierz

 

3.

 

Rejestr zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

 

pobierz

 

4.

 

Ewidencja projektów organizacji ruchu

 

pobierz

 

5.

 

Ewidencja dróg i obiektów mostowych

 

pobierz

 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

1.

 

Mapa zasadnicza i osnowy geodezyjne

 

pobierz

 

2.

 

Ewidencja gruntów, budynków i lokali

 

pobierz

 

3.

 

Koordynacja usytuowania projektowanych sieci

 

pobierz

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

4.

 

Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa

 

pobierz

 

5.

 

Gospodarka nieruchomościami Powiatu Legnickiego

 

pobierz

 

6.

 

Ewidencja użytkowników wieczystych

 

pobierz

 

Wydział Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych

1.

 

Ewidencja stowarzyszeń

 

pobierz

 

2.

 

Ewidencja uczniowskich klubów sportowych

 

pobierz

 

3.

 

Ewidencja klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia

 

pobierz

 

4.

 

Ewidencja szkół i placówek niepublicznych

 

pobierz

 

5.

 

Ewidencja osób nieletnich kierowanych do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii

 

pobierz

 

6.

 

Ewidencja osób i świadczeń rzeczowych dotyczących akcji kurierskiej

 

pobierz

 

Biuro Rady i Zarządu Powiatu

1.

 

Rejestr uchwał Rady Powiatu Legnickiego

 

pobierz

 

2.

 

Rejestr interpelacji, zapytań i wniosków radnych

 

pobierz

 

3.

 

Rejestr kontroli zewnętrznych

 

pobierz

 

4.

 

Rejestr skarg i wniosków do rozpatrzenia przez Radę Powiatu

 

pobierz

 

5.

 

Rejestr oświadczeń majątkowych składanych przez radnych

 

pobierz

 

Referat Administracyjny

1.

 

Archiwum zakładowe

 

pobierz

 

2.

 

Rejestr upoważnień udzielonych przez Zarząd Powiatu Legnickiego

 

pobierz

 

3.

 

Rejestr upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Starostę Legnickiego

 

pobierz

 

4.

 

Rejestr skarg i wniosków

 

pobierz

 

5.

 

Rejestr uchwał Zarządu Powiatu Legnickiego

 

pobierz

 

6.

 

Rejestr aktów wewnętrznych

 

pobierz

 

7.

 

Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

 

pobierz

 

8.

 

Rejestr oświadczeń majątkowych

 

pobierz

 

Wydział Remontowo - Gospodarczy

1.

 

Rejestr umów najmu

 

pobierz

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

1.

 

Rejestr indywidualnych spraw konsumenckich

 

pobierz

 

Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności

1.

 

Ewidencja orzeczeń o niepełnosprawności

pobierz
2. Ewidencja kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych

 

pobierz

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Rejestry/ewidencje
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:
Data publikacji:
09.06.2011 07:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
01.07.2021 13:12

Rejestr zmian dokumentu

01.07.2021 13:12 Edycja dokumentu (Wojciech Bajon)
01.03.2021 14:13 Edycja dokumentu (Wojciech Bajon)
29.01.2019 13:37 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
11.01.2019 09:42 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.11.2018 15:08 Dodano załącznik "2.2 - Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów na
dzień 22.11.2018r.pdf"

(Agnieszka Dańczak)
13.11.2018 10:37 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
13.11.2018 10:36 Dodano załącznik "2.1 - Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów na
dzień 01.10.2018r..doc"

(Agnieszka Dańczak)
31.07.2018 08:22 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
17.07.2018 10:57 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
16.01.2018 13:53 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
16.01.2018 13:52 Dodano załącznik "3.3 - Wykaz Ośrodków Szkolenia
Kierowców na 2017.pdf"

(Agnieszka Dańczak)
16.01.2018 13:49 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
23.11.2017 14:48 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
23.11.2017 13:40 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
23.11.2017 13:39 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
23.11.2017 13:31 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
23.11.2017 13:07 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
23.11.2017 13:02 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
04.10.2017 09:23 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
04.10.2017 09:22 Dodano załącznik "6." (Agnieszka Dańczak)
24.05.2017 08:15 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
17.05.2017 12:57 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
17.05.2017 12:54 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
17.05.2017 12:50 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
17.05.2017 12:37 Edycja dokumentu (Dariusz Rudnicki)
17.05.2017 12:30 Edycja dokumentu (Dariusz Rudnicki)
06.09.2016 14:03 Zmieniono tytuł załącznika z "Wyniki zdawalności
instruktorów nauki jazdy z terenu powiatu legnickiego za I
półr. 2016r." na "5.5"

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 14:03 Zmieniono tytuł załącznika z "Wyniki zdawalności
instruktorów nauki jazdy z terenu powiatu legnickiego za II
półr. 2015r." na "5.4"

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 14:03 Zmieniono tytuł załącznika z "Wyniki zdawalności
instruktorów nauki jazdy z terenu powiatu legnickiego za I
półr. 2015r." na "5.3"

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 14:02 Zmieniono tytuł załącznika z "Wyniki zdawalności
instruktorów nauki jazdy z terenu powiatu legnickiego za I
półr. 2014r." na "5.2"

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 14:02 Zmieniono tytuł załącznika z "Wyniki zdawalności
instruktorów nauki jazdy z terenu powiatu legnickiego za II
półr. 2013r." na "5.1"

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 14:02 Zmieniono tytuł załącznika z "Wyniki zdawalności OSzK z
terenu powiatu legnickiego za I półr. 2016r." na "4.6"

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 14:02 Zmieniono tytuł załącznika z "-" na "4.5"
(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 14:01 Zmieniono tytuł załącznika z "Wyniki zdawalności OSzK z
terenu powiatu legnickiego za I półr. 2015r." na "4.4"

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 14:01 Zmieniono tytuł załącznika z "-" na "4.3"
(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 14:01 Zmieniono tytuł załącznika z "Wyniki zdawalności OSzK z
terenu powiatu legnickiego za II półr. 2013r." na "4.2"

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 14:01 Zmieniono tytuł załącznika z "-" na "4.1"
(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 14:00 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców na
dzień 1.06.2016r." na "3.2"

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 13:59 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców na
dzień 2.01.2015r." na "3.1"

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 13:59 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów na dzień
20.05.2015r." na "2"

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 13:58 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Wniosek o udostępnienie danych
niezgromadzonych w rejestrze publicznym" na "1."

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 12:34 Zmieniono tytuł załącznika z "Wyniki zdawalności OSzK z
terenu powiatu legnickiego za II półr. 2015r." na "-"

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 12:32 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Wyniki zdawalności OSzK z terenu powiatu
legnickiego za I półr. 2014r." na "-"

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 12:31 Zmieniono tytuł załącznika z "Wyniki zdawalności OSzK z
terenu powiatu legnickiego za I półr. 2013r." na "-"

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 12:30 Dodano załącznik "Wyniki zdawalności OSzK z terenu
powiatu legnickiego za I półr. 2013r."

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 12:30 Dodano załącznik "Wyniki zdawalności OSzK z terenu
powiatu legnickiego za II półr. 2013r."

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 12:30 Dodano załącznik "Wyniki zdawalności OSzK z terenu
powiatu legnickiego za I półr. 2014r."

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 12:30 Dodano załącznik "Wyniki zdawalności OSzK z terenu
powiatu legnickiego za I półr. 2015r."

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 12:30 Dodano załącznik "Wyniki zdawalności OSzK z terenu
powiatu legnickiego za II półr. 2015r."

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 12:30 Dodano załącznik "Wyniki zdawalności OSzK z terenu
powiatu legnickiego za I półr. 2016r."

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 12:30 Dodano załącznik "Wyniki zdawalności instruktorów nauki
jazdy z terenu powiatu legnickiego za II półr. 2013r."

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 12:30 Dodano załącznik "Wyniki zdawalności instruktorów nauki
jazdy z terenu powiatu legnickiego za I półr. 2014r."

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 12:30 Dodano załącznik "Wyniki zdawalności instruktorów nauki
jazdy z terenu powiatu legnickiego za I półr. 2015r."

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 12:30 Dodano załącznik "Wyniki zdawalności instruktorów nauki
jazdy z terenu powiatu legnickiego za II półr. 2015r."

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 12:30 Dodano załącznik "Wyniki zdawalności instruktorów nauki
jazdy z terenu powiatu legnickiego za I półr. 2016r."

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 12:30 Dodano załącznik "Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów na
dzień 20.05.2015r."

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 12:30 Dodano załącznik "Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców na
dzień 2.01.2015r."

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 12:30 Dodano załącznik "Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców na
dzień 1.06.2016r."

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 12:30 Dodano załącznik "Wniosek o udostępnienie danych
niezgromadzonych w rejestrze publicznym"

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 12:25 Usunięto załącznik 13.
(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 12:25 Usunięto załącznik 12
(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 12:25 Usunięto załącznik 11.
(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 12:25 Usunięto załącznik 10.
(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 12:25 Usunięto załącznik 9.
(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 12:25 Usunięto załącznik 7.
(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 12:25 Usunięto załącznik 8.
(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 12:25 Usunięto załącznik 6.
(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 12:25 Usunięto załącznik 5
(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 12:24 Usunięto załącznik 5.0
(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 12:24 Usunięto załącznik 4.0
(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 12:24 Usunięto załącznik 2.3
(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 12:24 Usunięto załącznik 2.2
(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 12:24 Usunięto załącznik 1.3
(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 12:23 Usunięto załącznik 1.0
(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 11:40 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "4" na "2.2"

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 11:39 Zmieniono tytuł załącznika z "3." na "5.0"
(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 11:37 Zmieniono tytuł załącznika z "2" na "4.0"
(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 11:36 Zmieniono tytuł załącznika z "-" na "2.3"
(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 11:35 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "-" na "1.0 "

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 11:34 Zmieniono tytuł załącznika z "-" na "1.3"
(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 11:32 Zmieniono tytuł załącznika z "Wyniki zdawalności OSzK z
terenu powiatu legnickiego – I półrocze 2016r.pdf" na
"-"

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 11:32 Zmieniono tytuł załącznika z "Wyniki zdawalności
instruktorów nauki jazdy z terenu powiatu legnickiego - I
półrocze 2016.pdf" na "-"

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 11:31 Zmieniono tytuł załącznika z "1" na "-"
(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 11:30 Dodano załącznik "Wyniki zdawalności OSzK z terenu
powiatu legnickiego – I półrocze 2016r.pdf"

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 11:30 Dodano załącznik "Wyniki zdawalności instruktorów nauki
jazdy z terenu powiatu legnickiego - I półrocze 2016.pdf"

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 11:29 Usunięto załącznik 3
(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 10:51 Zmieniono tytuł załącznika z "-" na "3"
(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 10:50 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "-" na "2"

(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 10:48 Zmieniono tytuł załącznika z "-" na "1."
(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 10:46 Edycja dokumentu (Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 10:43 Edycja dokumentu (Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 10:39 Zmieniono tytuł załącznika z "2." na "-"
(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 10:38 Zmieniono tytuł załącznika z "1." na "-"
(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
06.09.2016 10:37 Dodano załącznik "-"
(Mirosława Olewińska-Grzywacz)
29.06.2016 14:29 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
29.06.2016 14:29 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
29.06.2016 14:29 Dodano załącznik "13." (Agnieszka Dańczak)
20.04.2016 08:13 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
20.04.2016 08:11 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
30.03.2016 09:56 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
30.03.2016 09:48 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
30.03.2016 09:42 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
16.03.2016 11:54 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
16.03.2016 11:52 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
15.03.2016 13:47 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
15.03.2016 13:45 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
15.03.2016 13:28 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
15.03.2016 13:24 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
15.03.2016 13:21 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
15.03.2016 13:18 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
15.03.2016 12:00 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
15.03.2016 11:52 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
15.03.2016 11:47 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
15.03.2016 11:41 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
15.03.2016 11:36 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
15.03.2016 11:33 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
15.03.2016 11:27 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
15.03.2016 11:27 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
15.03.2016 11:11 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
15.03.2016 11:08 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
15.03.2016 11:02 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
15.03.2016 11:01 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
15.03.2016 10:55 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
15.03.2016 10:55 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
15.03.2016 10:12 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
24.02.2016 08:53 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
24.02.2016 08:53 Dodano załącznik "12" (Agnieszka Dańczak)
24.02.2016 08:53 Dodano załącznik "11." (Agnieszka Dańczak)
24.02.2016 08:51 Usunięto załącznik 11. (Agnieszka Dańczak)
24.02.2016 08:51 Usunięto załącznik 12. (Agnieszka Dańczak)
24.02.2016 08:51 Dodano załącznik "12." (Agnieszka Dańczak)
24.02.2016 08:51 Dodano załącznik "11." (Agnieszka Dańczak)
03.11.2015 10:54 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
03.11.2015 10:54 Zmieniono tytuł załącznika z "8." na "10."
(Agnieszka Dańczak)
03.11.2015 10:54 Zmieniono tytuł załącznika z "7." na "9."
(Agnieszka Dańczak)
03.11.2015 10:53 Zmieniono tytuł załącznika z "6." na "8."
(Agnieszka Dańczak)
03.11.2015 10:53 Zmieniono tytuł załącznika z "4." na "7."
(Agnieszka Dańczak)
03.11.2015 10:53 Zmieniono tytuł załącznika z "5." na "6."
(Agnieszka Dańczak)
03.11.2015 10:52 Dodano załącznik "5" (Agnieszka Dańczak)
03.11.2015 10:52 Dodano załącznik "4" (Agnieszka Dańczak)
22.06.2015 14:05 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.06.2015 12:55 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.06.2015 12:55 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.05.2015 10:16 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.05.2015 10:16 Dodano załącznik "2." (Agnieszka Dańczak)
22.05.2015 10:16 Usunięto załącznik 2. (Agnieszka Dańczak)
21.05.2015 07:59 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
21.05.2015 07:59 Dodano załącznik "2." (Agnieszka Dańczak)
21.05.2015 07:59 Usunięto załącznik 2. (Agnieszka Dańczak)
07.01.2015 11:10 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
07.01.2015 11:10 Dodano załącznik "2." (Agnieszka Dańczak)
07.01.2015 11:10 Dodano załącznik "1." (Agnieszka Dańczak)
07.01.2015 11:09 Usunięto załącznik 2. (Agnieszka Dańczak)
07.01.2015 11:09 Usunięto załącznik 1. (Agnieszka Dańczak)
03.10.2014 12:25 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
03.10.2014 12:24 Dodano załącznik "1." (Agnieszka Dańczak)
03.10.2014 12:24 Usunięto załącznik 1. (Agnieszka Dańczak)
29.08.2014 13:07 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
29.08.2014 13:07 Zmieniono tytuł załącznika z "4." na "8."
(Agnieszka Dańczak)
29.08.2014 13:07 Zmieniono tytuł załącznika z "8." na "7."
(Agnieszka Dańczak)
29.08.2014 13:06 Zmieniono tytuł załącznika z "7." na "6."
(Agnieszka Dańczak)
29.08.2014 13:06 Zmieniono tytuł załącznika z "6." na "5."
(Agnieszka Dańczak)
29.08.2014 13:06 Zmieniono tytuł załącznika z "5." na "4."
(Agnieszka Dańczak)
29.08.2014 13:05 Zmieniono tytuł załącznika z "7." na "8."
(Agnieszka Dańczak)
29.08.2014 13:05 Zmieniono tytuł załącznika z "6." na "7."
(Agnieszka Dańczak)
29.08.2014 13:05 Zmieniono tytuł załącznika z "5." na "6."
(Agnieszka Dańczak)
29.08.2014 13:05 Zmieniono tytuł załącznika z "4." na "5."
(Agnieszka Dańczak)
29.08.2014 13:04 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "5." na "7."

(Agnieszka Dańczak)
29.08.2014 13:04 Dodano załącznik "5." (Agnieszka Dańczak)
29.08.2014 13:04 Dodano załącznik "4." (Agnieszka Dańczak)
20.08.2014 08:31 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
20.08.2014 08:31 Dodano załącznik "6." (Agnieszka Dańczak)
20.08.2014 08:31 Dodano załącznik "5." (Agnieszka Dańczak)
11.04.2014 12:47 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
11.04.2014 12:46 Dodano załącznik "4." (Agnieszka Dańczak)
11.04.2014 12:46 Dodano załącznik "1." (Agnieszka Dańczak)
11.04.2014 12:45 Usunięto załącznik 1. (Agnieszka Dańczak)
31.03.2014 10:11 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
31.03.2014 10:11 Dodano załącznik "1." (Agnieszka Dańczak)
31.03.2014 10:10 Usunięto załącznik 1. (Agnieszka Dańczak)
08.01.2014 14:03 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
08.01.2014 14:03 Dodano załącznik "2." (Agnieszka Dańczak)
08.01.2014 14:03 Dodano załącznik "1." (Agnieszka Dańczak)
08.01.2014 14:02 Usunięto załącznik 2. (Agnieszka Dańczak)
08.01.2014 14:02 Usunięto załącznik 1. (Agnieszka Dańczak)
21.10.2013 15:01 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
21.10.2013 15:00 Dodano załącznik "2." (Agnieszka Dańczak)
21.10.2013 15:00 Usunięto załącznik 2. (Agnieszka Dańczak)
25.01.2013 10:13 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
25.01.2013 10:09 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
25.01.2013 10:08 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
25.01.2013 10:07 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.01.2013 11:30 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.01.2013 11:28 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.01.2013 11:23 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.01.2013 11:16 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.01.2013 11:14 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.01.2013 10:58 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.01.2013 10:56 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.01.2013 10:55 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.01.2013 10:54 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.01.2013 10:44 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.01.2013 10:40 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.01.2013 10:39 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.01.2013 10:29 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.01.2013 10:26 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.01.2013 10:24 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.01.2013 10:24 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.01.2013 10:23 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.01.2013 10:22 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.01.2013 10:21 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.01.2013 08:44 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.01.2013 08:43 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.01.2013 08:40 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
21.01.2013 09:20 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
21.01.2013 09:19 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
21.01.2013 09:18 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
21.01.2013 08:13 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
21.01.2013 08:12 Dodano załącznik "2." (Agnieszka Dańczak)
21.01.2013 08:12 Usunięto załącznik 2. (Agnieszka Dańczak)
21.01.2013 08:11 Zmieniono tytuł załącznika z "1." na "3."
(Agnieszka Dańczak)
21.01.2013 08:11 Dodano załącznik "2." (Agnieszka Dańczak)
14.01.2013 15:26 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
14.01.2013 15:25 Dodano załącznik "1." (Agnieszka Dańczak)
14.01.2013 15:05 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
14.01.2013 15:04 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
14.01.2013 15:01 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
14.01.2013 15:00 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
14.01.2013 14:59 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
14.01.2013 14:58 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
14.01.2013 14:56 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
14.01.2013 14:49 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
09.02.2012 12:10 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
09.02.2012 12:09 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
09.02.2012 12:08 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
09.02.2012 12:07 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
09.02.2012 12:05 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
17.11.2011 14:04 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
17.11.2011 13:45 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
02.08.2011 08:55 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
02.08.2011 08:55 Dodano załącznik "1." (Agnieszka Dańczak)
09.06.2011 07:58 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Dańczak)