Klauzula informacyjna – monitoring

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Legnicki – Starostwo Powiatowe w Legnicy pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica, tel.: 76 72-43-560, e-mail: starosta@powiat-legnicki.eu.
  2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: tel. 76 72-43-429, e-mail iod@powiat-legnicki.eu.
  3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), którym jest określone przepisami art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zapewnienie bezpieczeństwa pracowników lub ochrona mienia i art. 4b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie nieruchomości i w obiektach budowlanych stanowiących mienie Powiatu, a także na terenie wokół takich nieruchomości i obiektów budowlanych oraz przetwarzanie jest niezbędne do; wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
  4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 14 dni od dnia nagrania.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w granicach określonych w przepisach prawa.
  7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie Starostwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 3.
  9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 14 dni zapis jest automatycznie nadpisywany.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Klauzula informacyjna – monitoring
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:
Data publikacji:
10.10.2018 08:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Bożena Maziarska
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
01.06.2020 13:38