Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112, poz. 1198, z póżn.zm.) oraz §1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty (Dz. U. Nr 34, poz. 283), Starosta legnicki dokonał wyłączenia jawności informacji dotyczących adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości w oświadczeniach majątkowych zamieszczonych w biuletynie.Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Podstawa prawna
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:
Data publikacji:
06.05.2009 17:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
31.01.2011 13:04