Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Ewidencja Stowarzyszeń Kultury Fizycznej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:
Data publikacji:
23.04.2009 17:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
24.03.2021 11:23

Rejestr zmian dokumentu

24.03.2021 11:23 Edycja dokumentu (Katarzyna Cedro)
24.03.2021 11:23 Dodano załącznik "Ewidencja Stowarzyszeń Kultury
Fizycznej prowadzona przez Starostę Legnickiego [2021].pdf
- Ewidencja Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzona
przez Starostę Legnickiego [2021].pdf"

(Katarzyna Cedro)
24.03.2021 11:22 Edycja dokumentu (Katarzyna Cedro)
24.03.2021 11:22 Usunięto załącznik Ewidencja Stowarzyszeń Kultury
Fizycznej prowadzona przez Starostę Legnickiego [2021].pdf
- Ewidencja Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzona
przez Starostę Legnickiego [2021].pdf

(Katarzyna Cedro)
26.02.2021 11:20 Edycja dokumentu (Katarzyna Cedro)
26.02.2021 11:20 Dodano załącznik "Ewidencja Stowarzyszeń Kultury
Fizycznej prowadzona przez Starostę Legnickiego [2021].pdf
- Ewidencja Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzona
przez Starostę Legnickiego [2021].pdf"

(Katarzyna Cedro)
26.02.2021 11:20 Edycja dokumentu (Katarzyna Cedro)
26.02.2021 11:17 Edycja dokumentu (Katarzyna Cedro)
26.02.2021 11:16 Usunięto załącznik Ewidencja Stowarzyszeń Kultury
Fizycznej prowadzona przez Starostę Legnickiego [2020].pdf
- Ewidencja Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzona
przez Starostę Legnickiego [2020].pdf

(Katarzyna Cedro)
23.07.2020 10:39 Edycja dokumentu (Katarzyna Cedro)
23.07.2020 10:39 Dodano załącznik "Ewidencja Stowarzyszeń Kultury
Fizycznej prowadzona przez Starostę Legnickiego [2020].pdf
- Ewidencja Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzona
przez Starostę Legnickiego [2020].pdf"

(Katarzyna Cedro)
23.07.2020 10:39 Usunięto załącznik Ewidencja Stowarzyszeń Kultury
Fizycznej prowadzona przez Starostę Legnickiego
[2019].pdf.doc - Ewidencja Stowarzyszeń Kultury Fizycznej
prowadzona przez Starostę Legnickiego [2019].pdf.doc

(Katarzyna Cedro)
24.02.2020 11:35 Edycja dokumentu (Katarzyna Cedro)
24.02.2020 11:35 Dodano załącznik "Ewidencja Stowarzyszeń Kultury
Fizycznej prowadzona przez Starostę Legnickiego
[2019].pdf.doc - Ewidencja Stowarzyszeń Kultury Fizycznej
prowadzona przez Starostę Legnickiego [2019].pdf.doc"

(Katarzyna Cedro)
24.02.2020 11:35 Usunięto załącznik Ewidencja Stowarzyszeń Kultury
Fizycznej prowadzona przez Starostę Legnickiego [2019].pdf
- Ewidencja Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzona
przez Starostę Legnickiego [2019].pdf

(Katarzyna Cedro)
14.08.2019 09:39 Edycja dokumentu (Katarzyna Cedro)
14.08.2019 09:39 Dodano załącznik "Ewidencja Stowarzyszeń Kultury
Fizycznej prowadzona przez Starostę Legnickiego [2019].pdf
- Ewidencja Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzona
przez Starostę Legnickiego [2019].pdf"

(Katarzyna Cedro)
14.08.2019 09:39 Usunięto załącznik Ewidencja Stowarzyszeń Kultury
Fizycznej prowadzona przez Starostę Legnickiego [2019].pdf
- Ewidencja Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzona
przez Starostę Legnickiego [2019].pdf

(Katarzyna Cedro)
05.08.2019 14:01 Edycja dokumentu (Katarzyna Cedro)
05.08.2019 14:01 Dodano załącznik "Ewidencja Stowarzyszeń Kultury
Fizycznej prowadzona przez Starostę Legnickiego [2019].pdf
- Ewidencja Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzona
przez Starostę Legnickiego [2019].pdf"

(Katarzyna Cedro)
05.08.2019 14:00 Usunięto załącznik Ewidencja Stowarzyszeń Kultury
Fizycznej prowadzona przez Starostę Legnickiego
[2019].pdf.doc - Ewidencja Stowarzyszeń Kultury Fizycznej
prowadzona przez Starostę Legnickiego [2019].pdf.doc

(Katarzyna Cedro)
05.08.2019 12:56 Edycja dokumentu (Katarzyna Cedro)
05.08.2019 12:56 Dodano załącznik "Ewidencja Stowarzyszeń Kultury
Fizycznej prowadzona przez Starostę Legnickiego
[2019].pdf.doc - Ewidencja Stowarzyszeń Kultury Fizycznej
prowadzona przez Starostę Legnickiego [2019].pdf.doc"

(Katarzyna Cedro)
05.08.2019 12:56 Edycja dokumentu (Katarzyna Cedro)
05.08.2019 12:55 Usunięto załącznik Ewidencja Stowarzyszeń Kultury
Fizycznej prowadzona przez Starostę Legnickiego.pdf -
Ewidencja Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzona przez
Starostę Legnickiego.pdf

(Katarzyna Cedro)
16.07.2018 12:03 Edycja dokumentu (Katarzyna Cedro)
16.07.2018 12:03 Dodano załącznik "Ewidencja Stowarzyszeń Kultury
Fizycznej prowadzona przez Starostę Legnickiego.pdf -
Ewidencja Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzona przez
Starostę Legnickiego.pdf"

(Katarzyna Cedro)
16.07.2018 12:03 Usunięto załącznik Ewidencja Stowarzyszeń Kultury
Fizycznej prowadzona przez Starostę Legnickiego [stan na
dzień 11 lipca 2018r.].pdf - Ewidencja Stowarzyszeń
Kultury Fizycznej prowadzona przez Starostę Legnickiego
[stan na dzień 11 lipca 2018r.].pdf

(Katarzyna Cedro)
11.07.2018 11:24 Edycja dokumentu (Katarzyna Cedro)
11.07.2018 11:23 Dodano załącznik "Ewidencja Stowarzyszeń Kultury
Fizycznej prowadzona przez Starostę Legnickiego [stan na
dzień 11 lipca 2018r.].pdf - Ewidencja Stowarzyszeń
Kultury Fizycznej prowadzona przez Starostę Legnickiego
[stan na dzień 11 lipca 2018r.].pdf"

(Katarzyna Cedro)
11.07.2018 11:23 Edycja dokumentu (Katarzyna Cedro)
11.07.2018 11:22 Usunięto załącznik Ewidencja Stowarzyszeń Kultury
Fizycznej .pdf - Ewidencja Stowarzyszeń Kultury Fizycznej
.pdf

(Katarzyna Cedro)
14.11.2017 11:28 Edycja dokumentu (Katarzyna Cedro)
14.11.2017 11:28 Dodano załącznik "Ewidencja Stowarzyszeń Kultury
Fizycznej .pdf"

(Katarzyna Cedro)
14.11.2017 11:27 Usunięto załącznik 1. (Katarzyna Cedro)
17.06.2015 14:13 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
17.06.2015 14:13 Dodano załącznik "1." (Agnieszka Dańczak)
17.06.2015 14:13 Usunięto załącznik 1. (Agnieszka Dańczak)
24.11.2014 12:09 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
24.11.2014 12:09 Usunięto załącznik Zalacznik 5 - Wykaz robót
(Agnieszka Dańczak)
24.11.2014 12:09 Usunięto załącznik Zalacznik 7 - Podwykonawcy
(Agnieszka Dańczak)
24.11.2014 12:09 Usunięto załącznik Zalacznik 4 - Oświadczenie
(Agnieszka Dańczak)
24.11.2014 12:08 Usunięto załącznik Zalacznik 3 - Harmonogram
(Agnieszka Dańczak)
24.11.2014 12:08 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
24.11.2014 12:08 Usunięto załącznik Zalacznik 6 - Wykaz osób
(Agnieszka Dańczak)
24.11.2014 12:08 Usunięto załącznik 1. (Agnieszka Dańczak)
24.11.2014 12:08 Usunięto załącznik Zalacznik 8 - Umowa
(Agnieszka Dańczak)
24.11.2014 12:08 Usunięto załącznik Zalacznik 2 - Formularz ofertowy
(Agnieszka Dańczak)
24.11.2014 12:08 Usunięto załącznik Zalacznik 1 - Dokumentacja projektowa
- Plac Słowiański 1

(Agnieszka Dańczak)
24.11.2014 12:08 Usunięto załącznik SIWZ (Agnieszka Dańczak)
24.11.2014 12:07 Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
(Agnieszka Dańczak)
24.11.2014 12:05 Dodano załącznik "1." (Agnieszka Dańczak)
13.12.2013 08:01 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
13.12.2013 08:01 Dodano załącznik "1." (Agnieszka Dańczak)
13.12.2013 08:00 Usunięto załącznik 1. (Agnieszka Dańczak)
28.10.2013 08:27 Dodano załącznik "1." (Agnieszka Dańczak)
28.10.2013 08:27 Usunięto załącznik 1. (Agnieszka Dańczak)
05.04.2013 09:21 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
05.04.2013 09:21 Dodano załącznik "1." (Agnieszka Dańczak)
05.04.2013 09:21 Usunięto załącznik 1. (Agnieszka Dańczak)
23.01.2013 10:10 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
23.01.2013 10:09 Dodano załącznik "1." (Agnieszka Dańczak)
23.01.2013 10:09 Usunięto załącznik 1. (Agnieszka Dańczak)
15.10.2012 08:39 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
15.10.2012 08:39 Dodano załącznik "1." (Agnieszka Dańczak)
15.10.2012 08:39 Usunięto załącznik 1. (Agnieszka Dańczak)
11.07.2012 09:59 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
11.07.2012 09:59 Dodano załącznik "1." (Agnieszka Dańczak)
11.07.2012 09:59 Usunięto załącznik 1. (Agnieszka Dańczak)
15.02.2012 09:11 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
15.02.2012 09:11 Dodano załącznik "1." (Agnieszka Dańczak)
30.03.2011 14:58 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
06.10.2010 11:00 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
06.10.2010 10:55 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
06.10.2010 10:23 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
23.04.2009 13:34 Edycja dokumentu (Michał Kaczmarek)
23.04.2009 13:33 Edycja dokumentu (Michał Kaczmarek)
23.04.2009 13:30 Edycja dokumentu (Michał Kaczmarek)
23.04.2009 13:11 Utworzenie dokumentu. (Michał Kaczmarek)