Zarząd Powiatu Legnickiego informuje o zakończeniu konsultacji społecznych mających na celu poznanie opinii mieszkańców powiatu o proponowanej przez Miasto Legnica zmianie granic administracyjnych miasta i powiatu.

Zasięg terytorialny konsultacji został ograniczony do obszarów Gmin Miłkowice i Krotoszyce.
Termin konsultacji: od 14 marca do 5 kwietnia 2013.

Forma konsultacji: badanie ankietowe i zebranie w siedzibie starostwa powiatowego.

BADANIE ANKIETOWE (aktualizacja. 2013.04.15)
Aby w ramach przeprowadzanych konsultacji wyrazić swoją opinię (oddać głos) należało:
  1. zapoznać się z zakresem zmian proponowanym przez samorząd miasta Legnicy (patrz poniżej - załącznik Nr 2),
  2. pobrać i wypełnić kartę konsultacyjną udostępnioną do pobrania w formie: tradycyjnej - papierowej - w holu wejściowym do budynku Starostwa Powiatowego w Legnicy, w sekretariacie starostwa oraz w urzędach Gmin Krotoszyce i Miłkowice, a także w formie elektronicznej (w formatach .doc, .rtf, .pdf) - na stronie Biuletynu Informacji Publicznej powiatu.
  3. złożyć wypełnioną kartę konsultacyjną w urnie do głosowania wystawionej w holu głównym budynku będącego siedzibą starostwa powiatowego lub przesł na adres starostwa za pośrednictwem operatora pocztowego, bądź drogą elektroniczną przesyłając na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu na ePUAPie (/14y5pk6iw2/or) korespondencję zawierającą jako załącznik wypełnioną poprawnie kartę konsultacyjną zgodnie z instrukcją udostępnioną  w załączniku Nr 6.

ZEBRANIE KONSULTACYJNE
(aktualizacja. 2013.04.15)
5 kwietnia 2013, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy, w sali nr 336 zorganizowano zebranie dla mieszkańców gmin Krotoszyce i Miłkowice, którzy chcieliby wyrazić bezpośrednio swoją opinię w sprawie proponowanej zmiany granic Powiatu Legnickiego.

WYNIKI KONSULTACJI (aktualizacja. 2013.04.15)
Na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2013 r. Zarząd Powiatu Legnickiego podjął uchwałę Nr 109/398/2013 w sprawie przyjęcia protokołu z konsultacji społecznych związanych z proponowaną zmianą granic Powiatu Legnickiego (patrz poniżej - załącznik Nr 8).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Konsultacje społeczne na temat zmiany granic powiatu legnickiego III-IV.2013r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:
Data publikacji:
06.03.2013 12:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
15.04.2013 10:15

Rejestr zmian dokumentu

15.04.2013 10:15 Edycja dokumentu (Grzegorz Rogos)
15.04.2013 10:15 Dodano załącznik "8. " (Grzegorz Rogos)
15.04.2013 10:15 Usunięto załącznik 8. (Grzegorz Rogos)
15.04.2013 10:14 Edycja dokumentu (Grzegorz Rogos)
15.04.2013 10:05 Edycja dokumentu (Grzegorz Rogos)
15.04.2013 10:05 Dodano załącznik "8. " (Grzegorz Rogos)
20.03.2013 13:15 Edycja dokumentu (Grzegorz Rogos)
20.03.2013 13:14 Edycja dokumentu (Grzegorz Rogos)
20.03.2013 13:14 Dodano załącznik "7." (Grzegorz Rogos)
14.03.2013 10:04 Edycja dokumentu (Grzegorz Rogos)
13.03.2013 13:03 Edycja dokumentu (Grzegorz Rogos)
13.03.2013 13:02 Edycja dokumentu (Grzegorz Rogos)
12.03.2013 11:37 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
12.03.2013 11:37 Dodano załącznik "6." (Agnieszka Dańczak)
12.03.2013 11:36 Edycja dokumentu (Grzegorz Rogos)
08.03.2013 11:23 Edycja dokumentu (Grzegorz Rogos)
08.03.2013 11:23 Edycja dokumentu (Grzegorz Rogos)
08.03.2013 10:23 Edycja dokumentu (Grzegorz Rogos)
08.03.2013 10:09 Usunięto załącznik 6. (Grzegorz Rogos)
08.03.2013 10:07 Edycja dokumentu (Grzegorz Rogos)
08.03.2013 10:07 Dodano załącznik "6. " (Grzegorz Rogos)
08.03.2013 10:07 Usunięto załącznik 6. (Grzegorz Rogos)
08.03.2013 10:06 Edycja dokumentu (Grzegorz Rogos)
08.03.2013 10:05 Edycja dokumentu (Grzegorz Rogos)
08.03.2013 10:05 Dodano załącznik "6. " (Grzegorz Rogos)
07.03.2013 14:48 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
07.03.2013 14:41 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
07.03.2013 13:58 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
07.03.2013 13:50 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
07.03.2013 13:49 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
07.03.2013 13:48 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
07.03.2013 13:42 Edycja dokumentu (Grzegorz Rogos)
07.03.2013 13:41 Edycja dokumentu (Grzegorz Rogos)
07.03.2013 13:37 Edycja dokumentu (Grzegorz Rogos)
07.03.2013 13:24 Edycja dokumentu (Grzegorz Rogos)
07.03.2013 13:11 Edycja dokumentu (Grzegorz Rogos)
07.03.2013 13:09 Zmieniono tytuł załącznika z "4. " na "5. "
(Grzegorz Rogos)
07.03.2013 13:09 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "3." na "4"

(Grzegorz Rogos)
07.03.2013 13:09 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "2. " na "3. "

(Grzegorz Rogos)
07.03.2013 13:08 Zmieniono tytuł załącznika z "1. " na "2. "
(Grzegorz Rogos)
07.03.2013 13:07 Dodano załącznik "1." (Grzegorz Rogos)
07.03.2013 13:06 Edycja dokumentu (Grzegorz Rogos)
07.03.2013 13:05 Edycja dokumentu (Grzegorz Rogos)
07.03.2013 13:05 Dodano załącznik "4. " (Grzegorz Rogos)
07.03.2013 13:05 Dodano załącznik "3." (Grzegorz Rogos)
07.03.2013 13:05 Dodano załącznik "2. " (Grzegorz Rogos)
07.03.2013 13:05 Dodano załącznik "1. " (Grzegorz Rogos)
07.03.2013 12:53 Edycja dokumentu (Grzegorz Rogos)
07.03.2013 12:47 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
07.03.2013 12:47 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
07.03.2013 12:46Dokument usunięto. (Agnieszka Dańczak)
07.03.2013 12:46 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
07.03.2013 11:43 Usunięto załącznik 1. (Grzegorz Rogos)
07.03.2013 11:42 Usunięto załącznik 2. Uchwała Nr XXVIII/297/13 Rady
Miejskiej w Legnicy, z dnia 28 stycznia 2013 r.,

(Grzegorz Rogos)
07.03.2013 11:42 Dodano załącznik "2. Uchwała Nr XXVIII/297/13 Rady
Miejskiej w Legnicy, z dnia 28 stycznia 2013 r., "

(Grzegorz Rogos)
07.03.2013 11:42 Dodano załącznik "1. " (Grzegorz Rogos)
06.03.2013 12:24 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Dańczak)