Rachunki bankowe

Numery rachunków bankowych dla wnoszących opłaty mieszkańców powiatu Legnickiego (nie dotyczy mieszkańców miasta Legnicy)

Mieszkańcy miasta Legnicy sprawy i opłaty skarbowe wnoszą do Urzędu Miasta w Legnicy (przejdź)

W formularzach, dla pola powiat, mieszkańcy Legnicy powinni podawać: m. Legnica.

Rachunek dochodów Starostwa Powiatowego: 49 1560 0013 2860 6494 4000 0013 (czynszu, karty wędkarskiej, opłaty komunikacyjnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, zakupu nieruchomości Powiatu Legnickiego, opłaty za media, parkingi, garaże, koszty kolizji i usunięcia pojazdów z drogi powiatowej, przystanki),

Rachunek dochodów Powiatu Legnickiego: 97 1560 0013 2203 8032 6000 0001 ( wpłaty z tytułu: opłaty skarbowej),

Subkonto dochodów Powiatu Legnickiego: 70 1560 0013 2203 8032 6000 0002 ( wpłaty z tytułu: opłat za udostępnienie materiałów geodezyjnych i kartograficznych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, np. za wypisy i wyrysy),

Rachunek dochodów Skarbu Państwa: 28 1560 0013 2860 6494 4000 0003 ( wpłaty z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności, trwały zarząd nieruchomości, ustanowienie służebności gruntowej, zakup nieruchomości Skarbu Państwa, opłata za karty parkingowe),

Rachunek sum depozytowych: 55 1560 0013 2860 6494 4000 0002 ( wpłaty z tytułu wadium),

Rachunek za opłaty skarbowe Urzędu Miasta w Legnicy: 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697 ( z tytułu opłat skarbowych).

Rachunek Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu: 30 1090 2398 0000 0001 4175 5036 ( wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej )

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Rachunki bankowe
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:
Data publikacji:
24.10.2011 11:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
20.10.2020 11:21