S T A R O S T A  L E G N I C K I Legnica, dnia 27 kwietnia 2022 r.

59-220 Legnica, pl. Słowiański 1

AB.6740.141.4.2022.MZ

 

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę

             Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.247 tj.).

 

zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora – EWG 1 Sp. z o.o. ul. Okrzei 17, 59-220 Legnica w dniu 27 kwietnia 2022r. Starosta Legnicki wydał decyzję nr 226/22 (znak: AB.6740.141.3.2022.MZ) zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielił pozwolenia na budowę obejmujące: budowę elektrowni fotowoltaicznej PV Kozice 2 o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, adres inwestycji: działki nr 27, 28 obręb 0008 Kozice, jednostka ewidencyjna 020903_2 Krotoszyce.

W związku z powyższym każdy może zapoznać się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Wydziale Architektury i Środowiska Starostwa Powiatowego w Legnicy, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica, pokój nr 336, w godzinach pracy Urzędu - w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę [...] elektrowni fotowoltaicznej PV Kozice 2
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:
Data publikacji:
29.04.2022 12:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Małgorzata Zając
Data na dokumencie:
27.04.2022
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
29.04.2022 12:11

Rejestr zmian dokumentu