Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Legnicy informuje, że przeprowadza pisemne rozpoznanie cenowe na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości . W związku z powyższym zaprasza wykonawców do składania ofert .

I. Prowadzący rozpoznanie :

Starostwo Powiatowe w Legnicy

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Pl. Słowiański 1

59-220 Legnica

II Określenie przedmiotu rozpoznania:

Sporządzenie wyceny:

  1. Dla nieruchomości gruntowej do ustalenia lub aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i do sprzedaży / cena pierwszej działki i cena kolejnej działki w kompleksie /,
  2. Dla nieruchomości gruntowej do ustalenia odpłatności z tytułu sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego lub z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,
  3. Dla nieruchomości gruntowej do ustalenia lub aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu ,
  4. Dla nieruchomości zabudowanej plus obiekty budowlane i inne składniki nieruchomości do ustalenia lub aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu i do sprzedaży :
  5. zabudowanej budynkami i obiektami budowlanymi o kubaturze do 1000 m³ + kolejny
  6. zabudowanej budynkami i obiektami budowlanymi o kubaturze powyżej 1000 m³ + kolejny,
  7. Dla nieruchomości gruntowej i lokalowej do ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego .
  8. Ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne .

Operaty szacunkowe należy wykonać w 1 egzemplarzu .

III. Miejsce i termin zgłoszenia wykonania przedmiotu rozpoznania :

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycję cenową netto i cenę brutto wraz z ofertą szczegółową w terminie 14 dni od daty odebrania wiadomości  osobiście do Punktu obsługi interesantów ( parter ) lub na adresy e-mail: k.boberek@powiat-legnicki.eu lub d.duda@powiat-legnicki.eu  .

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Informacja dotycząca składania ofert na wykonanie operatów szacunkowych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:
Data publikacji:
12.04.2022 09:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
12.04.2022 09:37

Rejestr zmian dokumentu